Vilken färg är du – eller din kund?

Är du en blå, röd, grön eller gul person? Och vad är din kund? Gör Driva Egets och framgångsexperten Annika R Malmbergs test och få en fingervisning om det.

Du kan både göra testet på dig själv – och på din kund. Låtsas då att det är hon eller han som fyller i det.

Självklart har du, eller din kund, mer än en färg i din personprofil, men det är oftast en eller två färger som är starkare än de andra och därför blir det de färgerna som man kallar en persons personprofil.

 

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
Visa dina vänner vilken färg du är – och uppmana dem att ta reda på sin egen färg! Dela ditt resultat!
Nyhetsbrev