<![CDATA[Näringsminister Mikael Damberg. Foto: Phil Jamieson.]]>

”Fler små och medelstora företag måste våga exportera”

Cecilia Ingvarsdotter

Publicerades: 29 september, 2015

Svag utveckling för svensk export oroar näringsminister Mikael Damberg som på måndagen presenterade regeringens nya exportstrategi.

Under måndagen presenterade näringsminister Mikael Damberg regeringens nya exportstrategi där man fram till och med 2019 satsar totalt 800 miljoner kronor.

– En stark export behövs för att öka sysselsättningen i Sverige. Men vår export har tappat i jämförelse med andra länder, och vi behöver vända den utvecklingen. Svenska företag riskerar att missa stora delar av världens förväntade tillväxt, därför tar regeringen nu krafttag för att öka den svenska närvaron på morgondagens exportmarknader, säger Mikael Damberg på presskonferensen.

Näringslivet har lyft fram behov från stora, små och medelstora företag och många av dem ligger som grund nu när regeringen satsar på främst 22 områden. Bland annat ska man ge exportstöd lokalt, göra det enklare för företag att hitta och ta del av det exportstöd som finns så att fler svenska företag vinner upphandlingar globalt.

– Fler små och medelstora företag måste våga exportera, säger Mikael Damberg.

I exportstrategin ingår även att satsa på att öka turismen för att göra Sverige mer känt utanför Europa. Regeringen hoppas på så sätt kunna locka hit utländska talanger inom forskningen.

Den nya exportstrategin ska bidra till:

  • öka exporten, både i absoluta tal och som andel av BNP
  • öka Sveriges attraktionskraft för investeringar, kompetens och turister
  • öka andelen exporterande företag
  • öka deltagandet av svenska företag i den globala ekonomin