Stress påverkar arbetsplatsen negativt

21 januari, 2020

Stress är en av vår tids största folksjukdomar. Allt fler människor blir sjuka av stress vilket påverkar arbetsplatsen negativt.

De senaste åren har sjukskrivningarna för psykisk ohälsa, som inkluderar stress, ökat lavinartat och de allra flesta som drabbas är kvinnor. Många kvinnor tar större ansvar för familj och hushållsarbete än män vilket anses vara en bidragande orsak. Att kombinera karriär med allt annat som ska göras ökar stressen. Om det dessutom finns finansiella problem eller om familjen har det tufft ekonomiskt är stressnivåerna mycket högre. En bra arbetsmiljö kan minska stressnivåerna och således även sjukskrivningarna genom vissa åtgärder och stöd till medarbetare.

Därför är stress negativt för arbetsplatsen

Stress orsakar bland annat sömnsvårigheter, låg energi, huvudvärk, hjärtklappning och försämrat immunförsvar. De senaste åren har psykisk ohälsa, bland annat stress, varit den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Denna typ av sjukskrivningar har dessutom visat sig vara långvariga. För många kan det ta lång tid att må bra igen och därför är de borta från arbetsmarknaden under lång tid. Detta har såklart en mycket negativ påverkan för arbetsgivare. Att ha anställda som inte mår bra minskar produktiviteten och således resultaten. Sjukskrivningar är mycket kostsamt för arbetsgivaren. Med bra arbetsmiljö och rätt insatser, kan du minska, förebygga och förkorta sjukskrivningar

Så kan arbetsgivaren minska stressen

Arbetsgivare har ett ansvar att se till att de anställda mår bra. Stress kan bero på många saker, bland annat dålig arbetsmiljö eller finansiella problem. Arbetsgivare kan genom bra rutiner och förmåner minska stressen bland anställda. Bra rutiner gör att arbetsgivaren tidigt kan upptäcka om de anställda inte mår bra. Att erbjuda vissa förmåner kan även hjälpa till att minska den anställdas stress. För de som är stressade på grund av ekonomin kan ett förmånligt lån via arbetsgivaren vara en lättnad.
5 sätt att boosta din prestationsförmåga
Så korkad blir du av stressen – här är boten
Foto av: Yasemin Bayramoglu
5 steg: Jobba mindre – få mer gjort