Hur avslutar man en anställning?

29 april, 2019

Ibland behöver man som arbetsgivare avsluta en anställning. Men hur gör man det på rätt sätt utan att få en dålig relation med den uppsagda eller ekonomiska påföljder för bolaget?

Regelverket kring uppsägning kan vara krångligt och inte alltid helt lätt att förstå. Men för uppsägning krävs en saklig grund, det vill säga arbetsbrist eller personliga skäl. För att avskeda en arbetstagare krävs det att denne på ett grovt sätt har åsidosatt sina skyldigheter mot arbetsgivaren.

Att tänka på gällande de vanligaste orsakerna för uppsägning:

Arbetsbrist.
Arbetsbrist är den vanligaste orsaken till uppsägning. Men innan du säger upp någon måste en turordningslista upprättas.

Personliga skäl.
Det kan finnas många anledningar till att avsluta en anställning som hör till arbetstagarens person och agerande. Till exempel kan det vara sena ankomster, olovlig frånvaro eller misskötsamhet i sin arbetsroll. Ta del av mer om uppsägning på grund av personliga skäl.

Är arbetstagaren med i facket?
När det gäller uppsägningar är det viktigt att fråga den berörda personen om de är med i facket. Om så är fallet eller du har kollektivavtal är du skyldig att informera och förhandla med facket.

Här kan du kostnadsfritt ladda ner blankett för besked om uppsägning och andra blanketter.
Vill ha lägre löner i avtal
"Var finns kontrollen av samhällets elit?"
Janne Näsström till attack mot facket: “Rensa ut företagarhatarna”