GUIDE: Kraftigt sänkt skatt för företagare – så påverkas du

Ebba Arnborg

Uppdaterades: 7 juni, 2024
Publicerades: 4 juni, 2024
Foto av: Skärmavbild regeringen.se

Nu finns ett nytt förslag kring 3:12-reglerna, som innebär kraftigt sänkt skatt för många företagare. Vi reder ut hur du kan påverkas.

Ett förslag av förenklingar av skatteregler för mindre företag har sedan två år arbetats fram av regeringens expertgrupp, som vi tidigare rapporterat om. Nu är det klart, och har presenterats på en pressträff.

– Sverige är ett stolt företagarland och just fåmansföretagen är en viktig del av svenskt näringsliv. Regeringen genomför just nu en reformintensiv för att underlätta för företagande i Sverige. Därför är jag så glad att idag få ta emot kommitténs förslag om hur de så kallade 3:12-reglerna både kan förenklas och förbättras, kommenterar finansminister Elisabeth Svantesson.

Nytt förslag kring 3:12-reglerna – vi guidar:

3:12-reglerna styr hur stor utdelning du kan ta ut till 20 procent skatt. När du tar utdelning kan du idag välja att använda den så kallade förenklingsreglen, som består av ett schablonbelopp eller den så kallade huvudregelns som baseras på företagets löneutbetalningar.

Nu föreslås bland annat:

  • en ny modell för beräkning av gränsbeloppet som bland annat innebär att dagens förenklingsregel och huvudregel slås ihop till en gemensam regel som ska användas av samtliga delägare.
  • att alla får tillgodoräkna sig ett höjt schablonbelopp per företag.
  • att dagens löneuttagskrav och kapitalandelskrav slopas och ersätts av ett schablonmässigt löneavdrag.
  • att alla delägare i fåmansföretag som anställer får möjlighet att tillgodoräkna sig löneunderlag i företaget.

Höjt schablonbelopp (särskilt bra för enmansbolag och frilansar!)

Schablonbeloppet föreslås höjas från 2,75 till 4 gånger inkomstbasbeloppet, oavsett vilka löner du tagit ut i bolaget. Det betyder att det nu går att ta utdelning med cirka 300 000 kronor med 20 procents skatt, istället för de cirka 200 000 kronor som gäller som schablonbelopp idag.

Tänk på! Den lön du tar ut påverkar hur hög ersättning du kan få från det sociala skyddsnätet, som sjukpenning och föräldrapenning, samt vad du får i pension.

Löneunderlaget ska kunna användas av fler (bra för små delägare och större bolag)

Idag behöver du äga minst 4 procent av ett företag för att kunna räkna på löneunderlag. Nu föreslås denna regel tas bort. Det innebär att oavsett hur stor del du äger, exempelvis 1 procent, får du motsvarande andel av det totala löneutrymmet som utdelningsutrymme (minus ett avdrag för schabloniserad egen lön) beskattat till bara 20 procent.

Anställda med kvalificerade personaloptioner föreslås nu få utdelningar beskattade med 20 procent istället för upp till 50 procent, tack vare att kapitalandelskravet slopas.

Dessutom föreslås:

  • Ett gemensamt takbelopp för hur stor del av utdelning och kapitalvinst som maximalt får tas upp i inkomstslaget tjäns på 90 inkomstbasbelopp (ca 6,9 miljoner kronor för 2024). Detta föreslås gälla för beskattningsåret samt de två föregående beskattningsåren.
  • Syskonkretsen betraktas inte längre som närstående.
  • Karenstiden och andra tidsgränser kortas med ett år.

Enligt kommitténs förslag ska de nya reglerna träda i kraft den 1 januari 2026. Kommitténs förslag kommer nu att beredas i Regeringskansliet.