Se upp så du inte begår skattebrott!

6 mars, 2018


				Skatt vad gäller när du bor utomlands?

Se upp så att du inte råkar ut för en skattesmäll, begår skattebrott  – i flera länder – eller hamnar utanför systemet. Här reder vi  ut vad som gäller.

Hur ska du göra med momsen?

Momsreglerna utgår från var ditt företag är registrerat. Fortsätter du ha ditt företag registrerat i Sverige gäller alltså samma regler som om du jobbade härifrån, oavsett var du sedan sitter och utför jobbet.

– Det gäller att du inte har så mycket resurser i ett land att du får ett fast etableringsställe där, för då kan du bli skattskyldig där. Börjar du jobba mer fast från ett annat land bör du alltså kontakta myndigheterna där och sätta dig in i vilka lagar och regler som gäller, säger Kerstin Alvesson, rättslig expert på Skatteverket.

För ett svenskt företag som säljer tjänster till andra företag är det oftast vem som är köparen som är avgörande. Är köparen ett utländskt företag är köpet omsatt utomlands. Säljer du däremot tjänster till privatpersoner ska det vara svensk moms oavsett var köparen finns.

– Det finns vissa undantag, till exempel för elektroniska tjänster, dit hör allt som tillhandhålls via nätet och som kräver en minimal mänsklig inblandning, som appar. De ska alltid beskattas där köparen finns, säger Kerstin.

Säljer du varor till länder utanför EU handlar det om export och du ska inte lägga på någon moms. Detta gäller oavsett om köparen är privatperson eller företagare. Ska du sälja varor till privatpersoner i andra EU-länder måste du ibland betala moms i mottagarlandet, till exempel om försäljningen överstiger en viss summa som är olika för olika länder. Säljer du varor till andra företag inom EU ska normalt sett köparen redovisa momsen.

Var ska du betala bolags- och inkomstskatt?

Det är ditt ansvar att hålla koll på vilka regler som gäller just din situation menar Skatteverkets expert:

– Kommer du att spendera en längre tid i ett annat land bör du kontakta Skatteverket, och det andra landets myndigheter, för att fråga vad som gäller. Det kan även vara bra att kontakta skatterådgivare eftersom det kan vara svåra bedömningar. Om man gör fel kan det bli en fråga om skattetillägg men också skattebrott, både i Sverige och i det andra landet, säger Gunnar Ihrén, skatteutredare.

Huvudregeln är att svenska aktiebolag ska betala svensk bolagskatt på alla sina intäkter från hela världen.

– När det gäller din lön och utdelning om du driver aktiebolag, eller din totala inkomst om du bedriver enskild firma, kan man generellt säga att om du fortfarande är skriven i Sverige eller har väsentlig anknytning hit, till exempel en permanent bostad, familj eller faktisk affärsverksamhet, talar mycket för att du ska betala skatt i Sverige.

LÄS OCKSÅ: Se upp med dubbelbeskattning när du jobbar utomlands

Samma sak gäller om du har stadigvarande vistelse i Sverige. Det vill säga om du under en tolvmånadersperiod vistas här sammanhängande under sex månader med bara tillfälliga avbrott. Ett avbrott anses tillfälligt om perioden före och efter är längre än avbrottet.

Trots att du ska skatta i Sverige kan det land du besöker också vilja beskatta dig och/eller företaget, speciellt om du upprättar ett fast driftställe (till exempel ett kontor eller en arbetsplats i din bostad) där.

– Blir du skatteskyldig i två länder finns skatteavtal mellan Sverige och 89 länder som reglerar hur dina inkomster eventuellt ska beskattas i respektive land. Generellt får du avdrag från din svenska skatt med det belopp som du redan har betalat till det utländska landet. Finns inget skatteavtal med landet du planerar att flytta till finns andra regler i svensk lag som ska skydda dig från att bli dubbelbeskattad, säger Gunnar.

Hur blir det med stöd från Försäkringskassan?

För att reda ut exakt vad som händer med socialförsäkringsförmånerna, som sjuk- och föräldrapenning, barnbidrag, sjukvård och pension i just ditt fall är rådet att ta kontakt med Försäkringskassan innan du reser. Du får då även reda på vilka eventuella intyg och blanketter du behöver.

– Du har dessutom anmälningsplikt om du planerar att lämna landet, säger Karl Ottosson på Försäkringskassan.

Du som driver eget kan sända ut dig själv, antingen som egen företagare om du har enskild firma eller som anställd om du har aktiebolag, under två år initialt till EU/EES och Schweiz och ett år till övriga länder. Kravet är att du har varit igång och bedrivit verksamheten i Sverige innan du sänder ut dig. Inom EU/EES och Schweiz ska du även ha varit omfattad av socialförsäkringen i Sverige minst en månad.

– Ett intyg måste utfärdas av Försäkringskassan. Om du är utsänd gäller den svenska socialförsäkringen på samma sätt som i Sverige, säger Karl.

För länder utanför EU/EES och Schweiz kan det räknas som att du fortfarande arbetar i Sverige även om du fysiskt sitter och gör jobbet utomlands.

– Förutsättningen är att du har ett fast driftställe i Sverige, och att den verksamhet du bedriver utomlands inte kan anses vara helt självständig från det. Kopplingen till det andra landet får heller inte vara starkare än till Sverige och det får bara röra sig om tillfälliga perioder. Det blir en bedömningsfråga från fall till fall, säger Karl.

Vid arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz kan du ha rätt att behålla vissa tidigare intjänade svenska socialförsäkringsförmåner som pensioner och ha rätt till de socialförsäkringsförmåner som kan finnas i det land du arbetar i. Du kan också få rätt att lägga ihop tid du har varit försäkrad i flera länder för att få rätt till förmåner.

Om du flyttar hem igen då, vad händer med din SGI?

Har du under tiden utomlands fortsatt att vara en del av den svenska socialförsäkringen, till exempel som utsänd, har du rätt till svensk SGI när du återvänder hem på samma villkor som om du hade arbetat i Sverige.

Har du tillhört socialförsäkringen i ett land inom EU/EES och Schweiz, bedöms din rätt till SGI när du återvänder till Sverige på samma sätt som om du hade drivit ditt företag i Sverige och kan räknas utifrån ditt arbete och inkomster i det andra landet.

Har du upphört att vara en del av den svenska socialförsäkringen och inte arbetat inom EU/EES och Schweiz saknar du svensk SGI när du återvänder.
Nya lagarna som kan påverka ditt företag
Få koll på EU:s nya momsreform
Glädjebesked inför generationsskiften