Kan jag fakturera för jobb jag gjort?

Samuel Karlsson

Publicerades: 10 mars, 2017

Kan jag fakturera ett arbete jag gjorde förra månaden då jag registrerat ett ensklit företag denna månad?

I det följande utgår vi från att du i din enskilda firma fått godkännande för F-skatt. Godkännandet för F-skatt är av avgörande betydelse när någon anlitar dig för ett arbete. Ditt godkännande för F-skatt innebär att du är en företagare som själv sköter inbetalning av skatter och avgifter.

Om du som uppdragstagare inte är godkänd för F-skatt ska den som betalar ut ersättning för utfört arbete normalt dra av skatt. Eftersom du som mottagare är en fysisk person ska den som betalar ut ersättningen dessutom betala arbetsgivaravgifter. Den inkomst du får genom uppdraget betraktas som tjänsteinkomst.

Ett godkännande för F-skatt kan åberopas från och med det att Skatteverket har fattat sitt beslut om godkännande. Om du som tar emot en arbetsersättning är godkänd för F-skatt, antingen när ersättningen bestäms eller när den betalas ut, gäller godkännandet i uppdraget.

Det finns alltså enligt Skatteverket en möjlighet att med fakturera ett arbete som genomfördes innan det att du fått godkänt för F-skatt, du skriver då ”godkänd för F-skatt på fakturan eller visar upp registerutdraget där det framgår att du är godkänd för F-skatt vid faktureringstillfället. Vi rekommenderar dock att du kontaktar Skatteverket innan du ställer ut fakturan.