Så skriver du ett bra avtal

Så skriver du ett bra avtal

Att skriva ett bra avtal med dina kunder är viktigt. Det minskar risken för konflikter och gör att ni båda kan känna er trygga med affären. Men hur formulerar man sig och vad ska avtalet innehålla? Här får du svar av Driva Egets juridikexpert.

Avtal är en viktig fråga – som tyvärr är lätt att glömma. ”Vi har ju skakat hand på det” kan det låta, och det känns både onödigt och krångligt att lägga tid på komplicerade avtal. Men egentligen är det en enkel match, bara du vet vad avtalet ska innehålla.

Här kommer fem vanliga frågor om avtal – och svar från Driva Egets juridikexpert Johan Reberg.

Vad ska jag tänka på när jag skriver avtal med kunderna?
Du bör upprätta ett samarbetsavtal som anger ramarna för uppdraget. Vilka tjänster omfattar uppdraget, och hur ska det debiteras? Tar du till exempel betalt på löpande räkning och vilken timtaxa debiterar du i så fall? Avtalet bör också reglera hur du och din kund ska hantera en eventuell tvist. Ska den lösas med skiljemän, domstol eller medling? Bäst är att låta en jurist upprätta avtal, men du kan också skriva ett förslag själv som du låter en jurist granska. Det kan kännas dyrt för en nystartad verksamhet, men det är en trygghet att veta att avtalet är riktigt formulerat. En jurist kan också upprätta ett antal standardkontrakt som går att använda vid olika typer av affärsrelationer.

Hur kan avtalen ge långsiktiga relationer?
Både för dig och dina kunder är det viktigt med långsiktighet i relationen. Skriv in en uppsägningstid för avtalet på tre månader, eller en tid som ni gemensamt kommer överens om som skälig. Då hinner din kund skaffa en ny rådgivare om du behöver avsäga dig ett uppdrag.

Finns det några försäkringar som täcker juridiska tvister?
Om en företagare råkar göra ett misstag som orsakar en skada, kan företagaren bli skyldig att ersätta skadan. Därför är det viktigt att ha en ansvarsförsäkring som går in och betalar den ersättningen. Men du behöver också en försäkring som täcker advokatkostnader vid en eventuell tvist och rättegångskostnader i det fall du förlorar målet. Vanliga företagsförsäkringar brukar innehålla ett sådant rättsskydd med en självrisk på 20 procent.

Vad händer om något skulle gå fel?
Det finns huvudsakligen två sätt att lösa en tvist. Vid ett skiljemannaförfarande utses vanligen en eller flera jurister att lösa tvisten. Juristens arvode delas av parterna. Det är kostsamt men processen brukar gå snabbt. Dessutom ska båda parter ha egna advokater. Den andra metoden för konfliktlösning är att gå till domstol. Det kostar visserligen inget för den vinnande parten, men det kan ta betydligt längre tid att få tvisten avgjord.

Finns det något annat som är viktigt att tänka på?
Rent generellt är det viktigt att ha så mycket som möjligt skriftligt. Bekräfta gärna muntliga avtal i skrift, via ett mejl. Muntliga avtal är bindande, men det kan vara svårt att påvisa att ett sådant avtal har slutits. Det finns också risk för att någon part glömmer eller minns fel.

Frågorna och svaren kommer från en artikel i senaste Driva Eget som är ute i butik nu, där en nystartad företagare får hjälp med viktiga frågor.


ANNONS

ANNONS

Nyhetsbrev

ANNONS

ANNONS

ANNONS