Nya regler för sjukskrivningar. Foto: Getty Images

Minskad oro trots skärpta regler för anställdas hälsa

Redaktionen

Publicerades: 5 februari, 2018

Under 2018 skärps reglerna för arbetsgivarnas rehabiliteringsansvar ytterligare. Trots det minskar företagarnas oro för att medarbetarna ska insjukna. 

Trots höga sjuktal oroar sig bara en av fem småföretagare för att medarbetarna ska sjukskriva sig de närmaste 12 månaderna. Andelen som oroar sig har minskat från 24 till 20 procent de senaste tre åren. Det visar en undersökning som Länsförsäkringar gjort bland småföretagare i Sverige.

– Vi ser att ohälsan ökar i samhället och framförallt den psykiska ohälsan. Och det är oroande att de långa sjukskrivningarna ökar. Generellt ser vi att det är dyrare med många korttidssjukskrivna men värre för verksamheten om någon är borta en längre tid. Att en företagare inte oroar sig kan bero på att han eller hon har mycket annat att fokusera på så att medarbetarnas hälsa kanske inte ligger högst upp i medvetandet säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på Länsförsäkringar.

För de allra minsta företagen är det extra kännbart om en kollega under en längre period inte kommer till jobbet. Under 2018 skärps reglerna för arbetsgivarnas rehabiliteringsansvar ytterligare. Det betyder att arbetsgivaren måste ta fram en rehabiliteringsplan senast på den 30:e sjukskrivningsdagen.

– När nu arbetsgivarnas ansvar ökar ytterligare har chefen en viktig roll att fylla. Arbetsmiljön är viktig för att förebygga ohälsa och eventuell sjukskrivning. Viktiga parametrar för en arbetsgivare att jobba med är bland annat tydliga förväntningar och delaktighet. I en tidigare undersökning vi gjorde såg vi också att en viktig friskfaktor är balans mellan privatliv och arbetsliv säger Kristina Ström Olsson.

Statistik visar att sjukskrivningarna drabbar alla åldrar, alla branscher och är spridd över Sverige. Överrepresenterade är kvinnor i åldern 30-39 år. Källa: Försäkringskassan

Undersökningen genomfördes genom telefonintervjuer med 1 000 slumpmässigt utvalda företagsledare i företag med 1 till 10 anställda. Intervjuerna genomfördes av PFM Research på uppdrag av Länsförsäkringar. Frågeställningarna var: Hur orolig är du för att medarbetare på ditt företag ska sjukskriva sig inom de kommande 12 månaderna?