Malin Malmström forskar på manligt och kvinnligt företagande.

4 Myter om kvinnligt och manligt företagande

Samuel Karlsson

Publicerades: 21 maj, 2018

Det finns gott om myter om kvinnligt och manligt företagande. Som att kvinnor inte vill ta risker och inte främjar tillväxt.
– Föreställningarna är som troll som spricker i solsken, säger professor Malin Malmström.

Myter kring företagande har länge varit fokus för ett forskarteam vid enheten för entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet, som tittat på hur myterna påverkar chansen till finansiering.. Genom att intervjua personer vid elva offentliga riskkapitalbolag som hanterat ansökningar från 126 olika företag har de identifierat fyra stereotyper:

 1. Kvinnor är försiktiga och riskaverta. Män är ambitiösa och risktagande.
  En av de vanligaste föreställningarna. Här hittade de uttalanden som ”Det är ett faktum att kvinnor är mer försiktiga i sina investeringar” och ”Hon är väldigt försiktig, som kvinnor ofta är, och noga med vad hon gör, och hon vågar inte investera”, ”hon är en typisk kvinna: extremt riskobenägen”. Riskkapitalisterna börjar här prata om att gå in med mindre investeringar.
  Däremot skriver de ”Vi har sett liknande exempel på drivna, kompetenta män som tar risker och lyckas få det att växa” och ”jag måste säga att fantastiska män är de som gör de största investeringarna, jämfört med kvinnor” när det handlar om män.
 2.  Kvinnor är tveksamma till att låta sina företag växa, medan män vill satsa på tillväxt
  ”Vi ska finansiera där som vi kan bidra till stora marginaler och prioritera sådana företag i stället för ur levebröds-företag, som kvinnor vanligen driver”, ”hon är extremt kostnadsmedveten – det är inte så man får ett företag att växa” och ”Han letar efter ett företag att köpa. Det tyder på mod att växa”.
 3. Kvinnor har inte resurser att satsa på hög tillväxt, men det har män.
  När riskkapitalisterna utvärderar varje företags finansiella status, visar det sig att man drar olika slutsatser av resultatet. Medan kvinnor i brist på kapital kan omnämnas med ”hon har inte ens något eget sparkapital för investeringar” så skrev man om en man i samma situation ”jag såg honom som väldigt kompetent. Han vet vad han gör, och vi har sett liknande kompetenta män tidigare”.
 4. Kvinnors företag underpresterar, mäns företag presterar väl
  Till och med när kvinnors företag går bra, ifrågasätts de: ”hon har noll kunskap om hur man sköter ett företag, men överraskande nog verkar det gå bra i alla fall”. Män möts däremot av en mer förstående inställning: ”Med lite hjälp kommer han att lyckas” och ”han får investeringar eftersom han jobbat i industrin i två år, så han har erfarenhet”.

Sanning och myt

Därefter undersökte forskarna hur företagen som sökt finansiering faktiskt har utvecklats. Och då var det plötsligt ett glapp mellan föreställningarna och verkligheten.

Riskvillighet: Inga statistiskt signifikanta skillnader.

Tillväxt: Inga statistiskt signifikanta skillnader.

Resurser för tillväxt: Inga statistiskt signifikanta skillnader.

Kvinnors underpresterande: Inga statistiskt signifikanta skillnader.

I forskarteamet ingår: Professorerna Malin Malmström, Jeaneth Johansson och Joakim Wincent samt doktoranden Aija Voitkane. Läs deras artikel här.

Av: Yasemin Bayramoglu