<![CDATA[]]>

5 tips – Utveckla ditt företag med hjälp av kunden

Teres Hallman

Publicerades: 1 september, 2014

På ett halvår utvecklade Mathias Erlandsson ett molnbaserat affärssystem – med betalande kunder. Trots att han inte kunde särskilt mycket om branschen. Knepet? Att jobba agilt. Så här hakar du på arbetssättet.

Ett framgångsrikt exempel på någon som lyckats med att jobba agilt är Mathias Erlandsson med företaget Omikai i Västerås.

Ett vanligt scenario är att man först utvecklar en tjänst och därefter kontaktar kunderna. Mathias Erlandsson gjorde tvärtom. Innan han tog fram produkten, ett molnbaserat affärssystem, pratade han med flera personer i branschen för att bygga kunskap.

– Vi började med att träffa fem tänkbara kunder och ställde frågor för att förstå hur de gör affärer. Det är viktigt att veta hur de jobbar och hur de tjänar pengar för att kunna utveckla en produkt som hjälper dem, säger Mathias Erlandsson.

Det han lärde sig är att kunderna är bra på att berätta vilka önskemål de har, men inte lika duktiga på att berätta vilka behov de har. För att skapa något nytt och mer innovativt är nyckeln att förstå just behoven. Annars blir det gärna lösningar som bara är varianter på de som redan finns.

Utifrån önskemålen försökte Mathias Erlandsson läsa mellan raderna och förstå mer och mer av kundernas utmaningar. På vägen byggde han också upp ett team med erfarenhet från industrin.

Nästa steg var att bygga en mockup, alltså en modell, av hur affärssystemet skulle fungera. För att göra det tydlig och enkelt att förstå ritade de upp på stora papper hur deras lösning skulle hjälpa kunden i arbetsflödet.

– Genom att vi tydligt visade hur vår lösning skulle fungera ihop med deras system kunde kunden lättare ta till sig det och ge feedback, säger Mathias Erlandsson.

Först efter det utvecklade de en första version av sin molntjänst. Den fick de mycket feedback på. För att kunna utnyttja den värdefulla informationen från kunderna för att utvecklas ytterligare jobbade utvecklingsteamet agilt, det vill säga med fokus på ständiga förbättringar. Alla problem med produkten som kunderna rapporterar in sätts upp på en lista, en så kallad backlog.

Under en viss tidsperiod, kallad sprint, jobbar Omikai sedan med ett antal prioriterade funktioner eller problem.

När sprinten är slut efter cirka tre veckor släpper de en ny version av programvaran. Den kan kunderna genast ge feedback på.

– I början fick vi en gigantisk backlog. Men det var jättebra för när kunden ser en faktisk produkt får man mer konkreta förbättringsförslag. På det sättet lär vi oss mer om kunden, säger Mathias Erlandsson. Fördelen med att jobba agilt och i sprintar tycker han är att det skapar ett bättre fokus med tydliga mål och förbättringar. Det är viktigt när man ska utvecklas och göra det på kort tid, menar han.

Mathias 5 råd – jobba agilt:

1. Träffa kunder
Ut och träffa många tänkbara kunder för att mejsla ut ditt erbjudande. Sätt ihop en grupp av referenskunder som ställer upp och är bollplank. Var noga med att berätta för dem att det krävs att de avsätter tid för att ge feedback.

2. Lansera
Se till att snabbt utveckla en tidig version av ditt erbjudande och få ut den på marknaden. Det är först när kunder använder produkten eller tjänsten i sin verksamhet som du får den bästa återkopplingen.

3. Ta betalt
Låt referenskunderna betala för produkten, men kanske till ett tillfälligt reducerat pris. Kunder som inte betalar värderar inte produkten lika mycket och du riskerar att få snedvriden återkoppling på vad de faktiskt förväntar sig.

4. Utveckla
Det är viktigt att samla in både större och mindre fel liksom förslag till förbättringar i produkten eller tjänsten. Upprätta en bra rutin för det så att inget faller mellan stolarna.

5. Prioritera
Utgå ifrån listan och prioritera de saker som är viktigast att införa till nästa uppdatering. Åtgärda sakerna under en kort tid, till exempel några veckor.


Vill du ha mer inspiration? Prenumerera på tidningen Driva Eget här.