Vinsttak i välfärden är en het potatis. Foto: Getty Images

Vad anser partierna om vinsttak i välfärden?

Samuel Karlsson

Publicerades: 10 augusti, 2018

Regeringen föreslog ett vinsttak i välfärden röstades ner av riksdagen. Hur vill partierna driva frågan efter valet?

C: Vi kommer att rösta nej till alla skadliga förslag om vinsttak. 

KD: Kristdemokraterna kommer alltid att verka för valfrihet inom välfärden. Därför ville vi inte se ett vinsttak för välfärdsföre-
tag. Det skulle inneburit gravt försämrade möjligheter att långsiktigt driva och utveckla dessa verksamheter – i många fall skulle uppskattade verksamheter, även idéburna, tvingas att lägga ned. Vi kommer i stället fortsätta driva frågan om tydligare kvalitetskrav i välfärden, som ska gälla alla aktörer.

L: Liberalerna motsatte sig förslaget om vinstförbud mot de så kallade välfärdsföretagen. Vi vill se tydligare krav på långsiktigt ägande, styrning, tillståndsplikt och tuffare granskning av ägare och verksamhet.

 MP: Regeringen tog fram ett förslag som Miljöpartiet stod bakom. Vi tycker att välfärdsverksamheter ska drivas med engagemang för uppdraget, inte med vinstsyfte.

M: Vi vill fokusera på kvaliteten och ställa tydliga nationella krav kring den. En fungerande välfärd måste vara en självklar del i det svenska samhället, men ett vinstförbud skulle slagit mot mångfalden och därmed minskat valfriheten. Vi vill se en nolltolerans mot brister i välfärden, inte mot vinster.

S: Betydande resurser försvinner från välfärden när företagen gör övervinster. Förslaget om vinstbegränsning skulle satt stopp för det. Därför gick vi också fram med just det förslaget. Det fanns inget stöd i riksdagen för vinstbegränsningen, men vi står fast vid att vinstjakten måste få ett stopp.

SD: Sverigedemokraterna var en motståndare till regeringens förslag om vinster i välfärden, som per definition innebär ett vinststopp för privata verksamheter. En vinstbegränsning på 7 procent av operativt kapital skulle inneburit en orättvis behandling av verksamheter som är personalintensiva med få eller inga verksamhetstillgångar. Vi anser att fokus i stället ska ligga på att mäta kvalitet i välfärdssektorn genom hårda verksamhetskrav.

V: Vänsterpartiet anser, liksom en majoritet av befolkningen, att vinster inte har någon plats i välfärden.

Fler svar inför valet hittar du här!