Kristina Yngwe och Johan Persson från Landsbygdskommittén tillsammans med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Sänkt arbetsgivaravgift ska få fart på landsbygden

Yasemin Bayramoglu

Publicerades: 4 januari, 2017

Avskrivningar av studielån, extra satsningar på export och sänkta arbetsgivaravgifter. Det är några av förslagen som Landsbygdskommittén nu presenterat.

Efter ett och ett halvt års arbete har Landsbygdskommittén lagt fram sitt slutbetänkande. Det som dragit till sig störst rubriker är utflyttningen av 10 000 myndighetsjobb från Stockholm, liksom en bredbandssatsning som säger att hela Sverige ska ha en överföringskapacitet med minst 100 Mbit/s senast 2025.
Men här är några av de andra förslag som berör näringslivet:

500 miljoner ska satsas på 23 utvalda kommuner. Här tänker man sig exempelvis sänkta arbetsgivaravgifter och avskrivning av studielån under fem år för akademiker som bor där. Man ska även titta på om sänkta egenavgifter kan vara en väg framåt. (Vilka kommunerna är hittar du längst ner.)

Almi Företagspartner AB ska fokusera extra på glesa och mycket glesa landsbygdskommuner.

Det nationella utvecklingsbolaget Saminvest AB ska säkerställa att investeringar sker bland målgrupper, branscher och i geografiska områden där behovet av marknadskompletterande finansiering är som störst i landets sju nordligaste län.

Satsningar av såväl Saminvest som Vinnova ska främja omställning till en fossilfri och biobaserad samhällsekonomi.

Offentlig upphandling ska innehålla krav som motsvarar svenska miljökrav och regler för djurskydd.

Exportandelar från glesa och mycket glesa landsbygderna ska öka genom stärkta insatser.

Ett forskningscentrum ska inrättas för att utveckla och sprida kunskaper om entreprenörs- och företagsutveckling i landsbygder, och då specifikt i glesa och mycket glesa landsbygderna. Man ska även öka medvetenheten om skillnader i kvinnors och mäns villkor för att driva och utveckla företag i landsbygderna. Målet är jämställda villkor för näringslivsutveckling.

Tillväxtverket får i uppdrag att utreda en servicegaranti vid myndighetsutövning riktat till små- och medelstora företag.
Regeringen ska säkerställa tillgången till bredband för hushåll och företag som står utan uppkoppling i samband med avvecklingen av kopparnäten.

Länsstyrelserna ska redovisa hur behoven av underhåll och investeringar ser ut i transportsystemet.

Trafikverket ska identifiera specifika objekt eller andra åtgärder i landsbygderna, som ska prioriteras i transportplaneringen på regional nivå.

 

Reseavdraget ska ses över med utgångspunkten att det ska vara avståndsbaserat.

Samåkning, såväl ideell som kostnadsdelande, ska bli tillåten i landsbygderna.

Universitet och högskolor ges i uppdrag att öka tillgängligheten till högre utbildning i hela landet.

Man ska prioritera utbildningar som är relevanta för de de lokala arbetsmarknaderna.

De 23 kommuner som får stärkt stöd är:
Pajala
Övertorneå
Överkalix
Jokkmokk
Arjeplog
Arvidsjaur
Sorsele
Storuman
Malå
Norsjö
Lycksele
Vilhelmina
Dorotea
Åsele
Strömsund
Ragunda
Bräcke
Berg
Härjedalen
Älvdalen
Malung/Sälen
Vansbro
Torsby