Spritreklam testas. OBS bilden är inte den som Mackmyra använt. Foto: Getty Images

Mackmyra hotas av vite

Samuel Karlsson

Publicerades: 25 april, 2018

Konsumentombudsmannen har nyligen lämnat in en stämningsansökan till Patent- och marknadsdomstolen. Man vill pröva om sex av de bilder som finns på Mackmyras Facebook- och Instagramkonton är otillbörlig marknadsföring av alkohol.

Det har funnits en gråzon vad gäller marknadsföring i sociala medier. Det uppmärksammade målet mot bloggerskan Kissie där hon fälldes för att inte vara tillräckligt tydlig med sin annonsmärkning i tre inlägg. Nu skriver Konsumentombudsmannen i sin stämningsansökan mot Mackmyra att de sex bilder som man vill pröva i domstol kan vara ett brott mot Marknadsföringslagen. Konsumentombudsmannen yrkar att domstolen ska vid vite förbjuda Mackmyra att fortsätta marknadsföra sina alkoholdrycker på det förbjudna sättet.

– Mackmyra kommer i domstol att bemöta anklagelserna med att vi inte delar uppfattningen om var gränsen för otillåten marknadsföring ska gå. Vi välkomnar samtidigt att frågan prövas med förhoppningen att domslutet kan fastställa en tydlig praxis för Sveriges producenter och distributörer av alkoholhaltiga drycker. Vid en eventuell fällande dom för någon eller några av bilderna avser vi självklart att vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att fastställd praxis följs fullt ut, säger Magnus Dandanell, VD för Mackmyra i ett pressmeddelande.

Hotas av vite

Om Mackmyra förlorar målet så innebär det i praktiken att företaget inte får använda samma marknadsföring i framtiden. Om bolaget skulle överträda förbudet genom att fortsätta marknadsföra sina alkoholdrycker på det förbjudna sättet så kan vitet (ett i domen på förhand fastställt belopp) dömas ut.

– Frågor om folkhälsa och ansvarsfull marknadsföring av alkoholhaltiga drycker är viktiga för oss. Vi har själva strävat efter att följa regelverket och anser att vi landat rätt, vilket vi kommer att framföra i domstolen. Det är förstås aldrig trevligt att bli stämd inför domstol, men vi betraktar detta som ett sätt för Konsumentombudsmannen att försöka förtydliga rättsläget för en hel bransch, snarare än att peka ut oss och vår marknadsföring, säger Magnus Dandanell.