Du kan få tillbaka 50 000 ur ditt bolag

Camilla Björkman

Publicerades: 19 februari, 2010

Nu behöver du bara 50 000 kronor för att starta aktiebolag. Du som redan har 100 000 kronor i bolaget kan få tillbaka hälften. Så här gör du.

Regeringen lämnade redan 2009 in en proposition till riksdagen om sänkt krav på aktiekapital för privata bolag. Det skulle då bara krävas 50 000 kronor istället för 100 000 kronor. Syftet är att det ska bli enklare att starta aktiebolag.

– Det är en stor fördel att fler företagare kan välja aktiebolaget som företagsform. Förslaget gynnar särskilt företagare inom tjänstesektorn som har ett lågt kapitalbehov och är den sektor som växer mest. Det är särskilt glädjande för företagsamma kvinnor som ofta är tjänsteföretagare, sa näringsminister Maud Olofsson då.

Från och med 1 april 2010 ser reglerna därför ut så här, efter att förslaget röstats igenom:

När du vill starta ett nytt aktiebolag
Nu behöver du bara 50 000 kr i aktiekapital. Självklart är det tillåtet att ha ett högre aktiekapital om du vill.

När du vill minska aktiekapitalet
Du som redan har ett privat aktiebolag med 100 000 kronor i aktiekapital kan minska det till lägst 50 000 kronor, och då få tillbaka resten av pengarna. Läs mer om hur du gör det på Bolagsverkets hemsida.

Aktiebolag eller enskild firma, vad är bäst för dig? Läs våra råd här.