<![CDATA[]]>

Innovativa företag ska få mer pengar

Cecilia Ingvarsdotter

Publicerades: 23 november, 2015

Nu ska fler innovativa företag få möjlighet att utveckla sina affärsidéer. Företag kan söka finansiering i form av tillväxtlån hos Almi redan i år.

Nu får fler innovativa företag möjlighet att utveckla innovationer och affärsidéer som ger tillväxt och lönsamhet. Små och medelstora företag kan söka medel i form av tillväxtlån och innovationsfinansiering. Innovativa företag kan söka finansiering redan i år.

– Tack vare kraftigt ökade resurser för innovationsfinansiering kan vi nu möta den stora efterfrågan som finns, säger Carina Nordström, chef för affärsområde lån på Almi.

Vad är egentligen ett innovativt företag enligt Almi?
– Det är företag med en tjänst eller produkt som är ny på marknaden eller är väsentligt förbättrad jämfört med vad som redan finns. Det kan också vara nya sätt att tillverka, producera och leverera. Eller till och med nya sätt att marknadsföra, säger Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör på Almi.

Kan du ge ett exempel på ett sådant småföretag?
–  Ett bra exempel är Codarica. Deras affärsidé är att lära barn programmering genom nya innovativa lösningar. Det behöver alltså inte vara något som vänder upp och ned på en hel bransch, det räcker med att man tillfört något som är nytt jämfört med vad som redan finns på marknaden sedan tidigare

Beredda att ta en högre risk
– Pengarna behövs för att innovativa företag ska kunna satsa på sina idéer. För många av dessa är det svårt att hitta andra finansiärer. Vi är beredda att ta en högre risk och anpassar villkoren så att de är optimerade för företagets bästa, säger Carina Nordström, chef för affärsområde lån på Almi.