Nya krav när revisorsplikten tas bort

Anders Andersson

Publicerades: 26 mars, 2010

Ett enmansbolag slipper revision om omsättningen är under tre miljoner eller om bolagets totala tillgångar ligger under 1,5 miljoner. Men revisorn kan inte dumpas förrän det räkenskapsår som börjar den 1 januari nästa år. Det är innebörden i regerings nya besked.

När regeringen för två år sedan kom med sitt första förslag om slopad revisionsplikt skulle 97 procent av alla bolag slippa revision. Sedan dess har det varit många turer och stor oenighet i regeringen om hur det till slut ska bli. Nu blir det i stället 72 procent av alla bolag, 250 000 stycken.

Finansminister Anders Borg har varit motståndare och liksom Skatteverket fruktat att slopad revisionsplikt skulle innebära ökat skattefusk. Näringsminister Maud Olofsson har kämpat mot finansminsitern och sett det som en reform för att avskaffa onödigt krångel och ta bort ökade kostnader för företagen.

Men nu träder reformen i kraft den 1 november.

De innebär att bolag som börjar ett nytt räkenskapsår den 1 juli eller den 1 september i år inte kan göra sig av med revisorn förrän nästa år. Alla dem som har kalenderår kan dock göra sig av med revisorn från och med 2011.

För att kunna göra det krävs att två av dessa krav är uppfyllda:

  • Bolaget ska ha högst tre anställda.
  • Omsättningen, alltså den totala försäljningen, ska ligga under tre miljoner.
  • Balansomslutningen, alltså tillgångarna, ska ligga under 1,5 miljoner.

För ett bolag med tre anställda eller mindre inklusive dig själv gäller då följande:

  • Du kan slippa revisor om du har ett bolag med hur stora tillgångar som helst så länge omsättningen ligger under 3 miljoner. Vilande bolag slipper därmed revisor.
  • Du kan ha hur stor omsättning som helst sä länge bolagets tillgångar ligger under 1,5 miljoner.

 

Om du vill klara dig utan revisor ska du då aktivt ge besked om att ditt bolag väljer att vara utan revisor. Läs här om argumenten för och emot att göra dig av med revisorn.

Regeringens förslag presenterades på torsdagen av näringsminister Maud Olofsson och justitieminister Beatrice Ask. Se presentationen i webb-TV här.

Rent formellt ska regeringens förslag först godkännas av lagrådet innan det kan klubbas av riksdagen. Men allt tyder på att det godkänns av riksdagen och att man hinner ta upp det där under vårriksdagen, förmodligen den 5 maj.
Maud Olofsson var förstås glad när hon äntligen kunde presentera ett förslag:

– Det här är ett viktigt steg för att regelförenkla för företagen. Reformen innebär möjlighet till betydande kostnadsbesparingar för små aktiebolag.

Justitieminister Beatrice Ask vinklade sin kommentar så här:

– Det är bolagen själva som är bäst lämpade att avgöra vilka konsulter som bolagen behöver. Många bolag kommer säkert även i fortsättningen välja att ha kvar sin revisor, eftersom det ofta ger bolaget ett mervärde utöver själva granskningen.

I lagrådsremissen föreslås även att det gränsvärde som avgör om ett företag är skyldigt att upprätta årsredovisning på grund av sin storlek höjs. Detsamma gäller det gränsvärde som används för att skilja mellan större och mindre företag i årsredovisningslagen och för att ange i vilka fall det ställs krav på särskilda kvalifikationer hos revisorn.

Skatteverket ska i den nya föreslagna lagen ha möjlighet att under löpande beskattningsår förelägga ett företag att lämna uppgifter eller visa upp handlingar för kontroll av att viss dokumentationsskyldighet enligt skattelagstiftningen kan fullgöras.