<![CDATA[Att ge feedback är en nyckel till framgång för dig som chef. Foto: Getty Images]]>

Så blir du en lönsam chef – hela listan

Redaktionen

Publicerades: 11 oktober, 2017

Vilka ledarbeteenden är det som gör störst skillnad? Netsurvey har identifierat fem beteenden som sticker ut hos chefer som presterar bäst lönsamhet och tillväxt. Här är listan.

– Det är känt att bra ledarskap leder till bättre tillväxt, mer motiverade medarbetare och nöjdare kunder, men det är också ett väldigt generellt uttalande. Genom att analysera företag i vår databas har vi identifierat vilka beteenden hos chefer och ledare som skapar tillväxt och ger störst utslag på lönsamheten, säger Sylwia Lindén, vice vd på Netsurvey.

LÄS OCKSÅ: 5 saker bra chefer gör

Särskilt lyfter hon punkt nummer två, om att ge feedback.

– Det är förmodligen den viktigaste tillväxtfaktorn. Konstruktiv feedback ger medarbetarna tydlighet och energi. Det i sin tur ger engagerade medarbetare som utvecklar ditt företag, talar gott om det, och stannar i högre grad kvar hos dig och fortsätter att bidra till er framgång.

 Fem chefsbeteenden som gör störst skillnad:

1. De föregår med gott exempel.

– Det handlar om att vara genuin som ledare och visa att man som chef följer företagets strategier och värderingar. Som chef man kan inte prata om hur viktigt det är att ge feedback och sedan inte leva som man lär. Vill man att medarbetarna ska möta kunder med engagemang måste man göra det själv också. Som chef måste man orka lite mer, särskilt om gruppen är inne i en tung period, säger Sylwia Lindén.

2. De ger regelbundet feedback till sina medarbetare.

– Feedback driver tillväxten oerhört starkt. Feedback behövs för att medarbetarna ska förstå att de gör rätt saker. När de känner sig sedda och bekräftade blir engagemangsnivån högre. Feedback ska vara tydlig och regelbunden och det måste vara mer än glada tillrop. Konkret feedback hjälper medarbetarna att känna att deras bidrag till företaget är betydelsefullt och uppmuntrar rätt beteenden. Konkret feedback handlar om att knyta beröm och utvecklingspotential till något medarbetaren gjort. Säg inte bara ”Bra jobbat”, utan säg ”Det var väldigt bra att du pratade med Kalle om att inte komma försent så att gruppen förstår att vi ser det och tycker att det är ett problem”. Då förstår medarbetarna vad som var bra och kan börja göra mer av det.

3. De ser till att arbetsfördelningen fungerar bra i arbetsgruppen.

– Det här är en tydlig uppgift för chefen. Kärnan är att alla medarbetare är mer villiga att hjälpa till om de känner att alla drar lika mycket och att deras kompetens kommer till sin rätt. Men alla grupper är olika och chefen måste se hur varje grupp fungerar. I tidiga faser handlar det om att tydligt styra och fördela, i senare faser kan medarbetarna ofta sköta mycket av det sinsemellan.

4. De är tydliga med vad som förväntas av medarbetarna.

– Det säger sig själv att medarbetare som vet vad de ska göra har lättare att göra rätt saker och då öka tillväxten. Dessutom är tydlighet en faktor som kan minska stress. Ibland är det inte en hög arbetsbelastning i sig som stressar, en känsla av att inte ha kontroll över sin situation kan vara lika illa. Med tydliga förväntningar ger chefen medarbetarna en förutsättning att hantera sin egen tid, och också säga ifrån när den märker att förväntningarna inte matchar förutsättningarna.

5. De stödjer sina medarbetares professionella utveckling.

– Att visa medarbetarna att det finns utvecklingsmöjligheter i företaget är ett sätt att få dem att stanna kvar. Behovet ser olika ut för olika medarbetare och beroende på hur länge de jobbat i företaget. Det handlar om att vara lyhörd för hur medarbetarna vill utvecklas och skapa möjligheter för dem att röra sig ditåt, även om det innebär att de växer ur chefens arbetsgrupp, huvudsaken är att de stannar i företaget.

(Netsurveys analys omfattar 41 tjänsteföretag och är baserad på data från 2015. Företagen är samanalyserade med data från Bisnode och är hämtade från företagens åresredovisningar och Svenskt tillväxtindex.)

Text av: Anna Sjöström