<![CDATA[]]>

De kräver en ny skattereform

Maja-Stina Skarstedt

Publicerades: 22 januari, 2014

Elva experter, varav två tidigare finansministrar, kommer i dag ut med en ny antologi där de kräver en ny skattereform. ”23 år efter ’århundradets skattereform’ har över 500 ändringar gjorts i skattesystemet, som blivit ihåligt som en schweizerost”, skriver bland andra tidigare finansminister Erik Åsbrink och Ann Öberg, chefsekonom Svenskt näringsliv.

I nya antologin ”En skattereform för 2000-talet – elva röster om hur Sverige får ett bättre skattesystem” medverkar bland andra tidigare finansministrarna Kjell-Olof Feldt och Erik Åsbrink (hela listan till höger).

DN Debatt skriver de i dag: ”Vi ser alla, trots delvis olika utgångspunkter, att det behövs en ny skattereform. Skattesystemet kan reformeras utan att de politiska fördelningsambitionerna äventyras. Också den nya globala ekonomin motiverar en skatteöversyn i syfte att stärka Sveriges attraktions- och utvecklingskraft i världen.”

De listar olika förslag till en ny skattereform:

 1. Minska skillnaderna i skatt mellan inkomst av tjänst och inkomst av kapital.
  De menar att dagens skillnader i skattenivå mellan inkomst av tjänst och inkomst av kapital skapar osund skatteplanering och vill att den extra statsskatten på de allra högsta inkomsterna, värnskatten, avskaffas. De tycker att det är tveksamt om värnskatten egentligen ger några ökade skatteinkomster.
   
 2. Gör momsen enhetlig.
  ”En enhetlig momsnivå bör återinföras”, skriver experterna. De anser också att det bör övervägas om finanssektorn ska beskattas hårdare eftersom det i dag inte utgår någon moms på finansiella tjänster.
   
 3. Sänk skatterna för investeringar i nystartade företag.
  Experterna skriver att de flesta nystartade företag, som ofta finansieras med eget kapital, missgynnas av att räntor är avdragsgilla medan eget kapital dubbelbeskattas. ”Därför bör skatteneutralitet mellan eget och lånat kapital eftersträvas.” Ett förslag från experterna är att någon form av schablonavdrag för finansieringskostnader skulle kunna införas.
   
 4. Informera tydligare om skatterna.
  ”Medborgarna bör också ges tydligare upplysning om vad de faktiskt betalar i skatt. Det politiska systemet har en tendens att dölja hur höga skatterna egentligen är. Likaså är informationen om vad skatterna används till bristfällig”, skriver man.

Dessutom vill man införa en effektiv fastighetsbeskattning.

– Frågan är inte om det behövs en ny skattereform utan hur en sådan reform ska se ut, skriver experterna.