<![CDATA[]]>

Näringsministern säger nej till centerledarens förslag

Anders Andersson

Publicerades: 8 maj, 2009

Centerledaren Maud Olofsson vill nu sänka arbetsgivaravgiften mer för enmansföretagare än för andra. Det sa hon nej till när Driva Egets Anders Andersson intervjuade henne i höstas.

På centerstämman i Örebro under torsdagen talade hon som centerledare och krävde sänkt arbetsgivaravgift. Men som näringsminister har hon hittills sagt nej till alla förslag i den riktningen.

Sverige har, näst efter Frankrike, den högsta arbetsgivaravgiften i Europa, slog hon fast. Det vill centerledaren Maud Olofsson ändra på, precis som Driva Eget, Företagarförbundet och Företagarna länge krävt.

– Det är skadligt för företagen, det är skadligt för de anställda och det är skadligt för Sverige, sa hon.

Hon menade att 24 procent av arbetsgivaravgiften är en ren straffskatt utan koppling till socialförsäkringarna. Hon gav ett bra skäl till att den borde avskaffas:

–Vi måste kunna konkurrera med andra länder, behålla våra företag och få utländska företag att vilja satsa i Sverige.

Hon gjorde sedan detta viktiga tillägg:

– Enmansföretagen är de som ska bli av med den allra först, sa hon sedan.

I en intervju med Driva Eget i oktober sa hon att det var omöjligt att ge enmansföretagare lägre arbetsgivaravgifter än övriga företagare:

-Gör man det säger de stora företagen att det är osund konkurrens, sa hon då.

Driva Eget menade då att hon borde sätta in radikala åtgärder för att stimulera småföretagen att nyanställa. Då var hon kallsinnig till sådan stimulans. Nu på centerstämman säger hon så här:

– Det finns ungefär 500 000 småföretag i Sverige. Om bara en fjärdedel av dem skulle kunna anställa en till när vi sänker avgifterna skulle det innebära 125 000 nya jobb, säger hon.

Centerledaren fick starka applåder av centerpartisterna när hon sa så här:

– Alliansen har sänkt inkomstskatterna med 65 miljarder. Nu är det företagens tur att få skattesänkningar, det är ju de som ska anställa.

Frågan är nu vad näringsministern säger om det.

Läs hela centerns förslag om sänkta arbetgivartavgifter här