<![CDATA[ROT-avdraget försämras vid årsskiftet]]>

Alla får inte sämre Rotavdrag

Anders Andersson

Publicerades: 21 september, 2015

Rotavdraget är den stora stridsfrågan i höstbudgeten. En faktura med 50 000 kronor i arbetskostnader blir 10 000 dyrare nästa år. Men läs här om varför rotavdraget inte försämras för alla.

ROT-avdraget har länge hyllats för att det satt stopp för svartarbeten och gett nya jobb. Det kommer därför protester från många håll när regeringen försämrar det på detta sätt från och med nästa år:

  • 30 och inte 50 procent av arbetskostnaden ska bli skattesänkning.
  • Maxgränsen 50 000 kronor i skatte­sänkning per person och år ligger dock fast. I dag kan varje privatperson därmed anlita hantverkare med upp till 100 000 kronor i arbetskostnad med ROT-avdrag. Under 2016 går det att få ROT-avdrag för arbetskostnad upp till 167 000 kronor. För ett sådant belopp eller högre blir det ingen försämring.

Men för de allra flesta innebär förändringen skattehöjning. Om du exempelvis bygger om eller målar om i privatbostaden med 50 000 kronor i arbetskostnad får du 25 000 i skattesänkning (skattereduktion) om du gör det i år. Väntar du till nästa år blir sänkningen endast 15 000 kronor.

Kolla hur mycket du hittills utnyttjat i både ROT och RUT. Se efter vad du har kvar upp till taket, 50 000 kronor totalt. Finns det mer ROT-arbete att göra i år? Tänk på att två makar som äger hus tillsammans kan fördela ROT-avdraget mellan sig hur de vill men måste meddela hantverkaren vilken av makarna som ska ha avdraget.

Ett aktiebolag som äger en fastighet får inget sådant avdrag. Men ett kontor i bolagsägarens privatbostad kan renoveras med ROT-avdrag. En sådan renovering eller ombyggnad kan också göra att hyran som bolaget betalar till bolagets ägare kan höjas.

Allianspartierna, byggbranschen och bostadsorganisationerna har protesterat och många remissinstanser har sagt nej till förändringen. Över 10.000 småhusägare har skrivit under protestlistor om höjningen och organisationen Företagarna bedriver en kampanj som kallas ROT-upproret.

Under 2014 köpte drygt en miljon svenskar ROT-tjänster för nästan 17 miljarder kronor – en ökning med 15 procent jämfört med året innan.

I denna tabell ser du hur mycket skatten sänks med arbetskostnad på en viss nivå (och att det inte blir försämring om arbetskostnaden nästa år är 167 000 kronor eller mer):

    Arbetskostnad                 Skattesänkning

     Summa                          2015              2016

  • 25 000 kr               12 500 kr      7 500 kr
  • 50 000 kr               25 000 kr     15 000 kr
  • 100 000 kr             50 000 kr     30 000 kr
  • 150 000 kr             50 000 kr     45 000 kr
  • 167 000 kr-            50 000 kr     50 000 kr

Mer om ROT-­avdraget finns på driva-eget.se/rotavdrag