<![CDATA[]]>

Aktiebolag eller firma – vad är bäst för dig?

Anders Andersson

Publicerades: 21 juli, 2017

Aktiebolaget kan ge lägre skatt än enskild firma, men är krångligare. Läs här om vilken sorts företag som är bäst för...

Aktiebolaget kan ge lägre skatt än enskild firma, men är krångligare. Läs här om vilken sorts företag som är bäst för dig. 

Det är mycket att tänka på när man ska välja företagsform. Här är en kort sammanfattning av artiklar om detta i Driva Eget.

Om du har aktiebolag blir bokföringen lite krångligare och du måste ha 50 000 kr i aktiekapital.  Revisor behöver de flesta aktiebolag inte längre ha. Läs här om vilka det gäller.

För några år sedan strävade lagstiftaren efter att skattebördan i ett aktiebolag och i en enskild firma skulle vara lika. Det infördes regler om att man även i en enskild firma kunde fondera pengar och skjuta skatten framför sig genom expansionsfond och periodiseringsfond.

Sedan dess har skattereglerna förbättrats för aktiebolag, men inte lika mycket för enskild firma. Nu har de så kallade 3:12-reglerna ändrats så att större utdelning kan tas ut med 20-procents beskattning i ett aktiebolag. Administrationskostnaden har också sänkts för många aktiebolag sedan revisionsplikten avskaffats för små bolag.

I en enskild firma är du som privatperson ansvarig för alla skulder som uppstår. Så om firmans verksamhet kraschar och bara har skulder kvar kan dessa förfölja dig resten av livet. I ett aktiebolag förlorar du normalt bara ditt satsade aktiekapital om bolaget går i konkurs.

Om du har ett företag med stora utvecklingskostnader och kunder som inte betalar direkt tar du förmodligen så stor risk att aktiebolag är en bättre företagsform än enskild firma.

Här är fördelarna med aktiebolag:
+ Lätt att skilja på egen och företagets ekonomi.
+ Riskerar endast satsat kapital om företaget går omkull.
+ Möjlighet till lågbeskattad utdelning.
+ Bra för den som har anställda.
+ Bättre skatteregler vid försäljning.
+ Bra för den som efter pensionering tar ut utdelning och lön.
+ Fler möjligheter till löneförmåner. Motionskort och minnesgåvor godtas endast i aktiebolag.
+ Kan placera i aktier och aktiefonder.
+ För vissa affärer kan det vara en fördel med bokstäverna AB sist i företagsnamnet.

Här är nackdelarna med aktiebolag:
– Högre sociala avgifter än i firma.
– Krävs 50 000 kr i aktiekapital.
– Dyrare och krångligare bokföring och administration, även för den som inte längre har revisor.
– Ränta på det som avsätts i periodiseringsfond. Ingen ränta i en skild firma.
– Högre skatt för värdet av stora tillgångar, som fastigheter och skog. Ingen regel om räntefördelning
– Bolaget får inte låna ut pengar till ägarna.

– Firma ofta bättre för nystartade som ska ta ut föräldrapeng. Det beror på att föräldrapenningen baseras på en schablonlön för branschen oavsett hur mycket pengar du har tjänat senaste året.

 

Läs här om fördelarna med att samtidigt ha både aktiebolag och enskild firma.

Här på Verksamt.se kan du själv registera ett aktiebolag.

Uppdaterad 2016-01-22