Succé för sommarbageri

Hon startade sommarbageri och första helgen sålde allt bröd slut…