Testa dig själv med en swot-analys.

Testa dig själv och ditt företag

Samuel Karlsson

Publicerades: 19 mars, 2018

Fullt upp med vardagsbestyren och svårt att lyfta blicken till ett helikopterperspektiv? Gör en swot-analys – och få syn på såväl styrkor som möjligheter och potentiella hot. Då blir det lättare att hitta smarta strategier.

Inför en anställningsintervju förbereder sig nog de flesta på två klassiska frågor: Vilka är dina styrkor – och vad har du för svagheter? För den tilltänkta arbetsgivaren ger svaren inte bara en vink om vad man kan förvänta sig utan också inblick i hur den arbetssökande ser på sig själv. Och det kan vara nog så intressant.

Är det här en person som vågar se några svagheter alls? (För det har självklart var och en av oss.) Och värderar man sina styrkor? Hur tänker man att man ska vara till nytta på den tjänst man söker?

Det här är förstås bra att fundera över även om man inte söker nytt jobb. Att analysera styrkor och svagheter och ta sig tid att göra en omvärldsanalys kan hjälpa till att driva utvecklingen och arbetet framåt – oavsett om du tittar på en specifik produkt, en individ eller ett helt företag. (Och det är inte särskilt långsökt att tänka sig att ens företagskunder ställer precis samma frågor om dina produkter som en arbetsgivare vid en anställningsintervju – vad är styrkan i just din produkt?)

Swot-analys ett bra hjälpmedel

Då är swot-analysen ett bra och väldigt enkelt hjälpmedel i affärsutvecklingen. Det är ingen ny metod på något sätt, den har hängt med sedan 1960–1970-talen. Sedan dess har det förstås dykt upp en mängd andra hjälpmedel för självskattning och så vidare. Poängen med just swot-analysen är att du inte behöver något annat än papper, penna – och tid.

De två översta fälten (se figur Swot-analys) inbegriper interna faktorer, egna svagheter och styrkor, medan de två undre fälten representerar externa faktorer som möjligheter och hot. Det är alltså i de undre fälten som omvärldsanalysen kommer in.

Innan du börjar är det bra att ha klart för dig vad syftet med just den här analysen är. Är det att få ut en viss produkt bättre på marknaden fokuserar du mycket mer på enskilda marknadsstrategier och identifierade konkurrenter än om du kikar på företaget i sin helhet.

Bli inte hemmablind

Är du ensamföretagare kan det vara en poäng att be en utomstående med förhållandevis god insyn i verksamheten göra en analys, för att om möjligt hjälpa dig få syn på nya saker den vägen. Det är annars lätt att bli hemmablind.

Gör swot-analysen med jämna mellanrum. Spara anteckningarna. Senare kan du ta fram dem och jämföra svaren över tid. Har styrkorna förändrats? Är hoten desamma i dag som för ett år sedan? Och – inte minst – har utvecklingen gått som planerat?

Ladda ner din egen analys här: Swot-analys

S=strengths/styrkor, W=weaknesses/svagheter, O=opportunities/möjligheter, T=threats/hot