<![CDATA[Få koll på avtalen när du startar eget. Foto: Getty Images]]>

Här är de viktigaste avtalen när du startar eget

Noshin Kardel

Uppdaterades: 29 april, 2019
Publicerades: 9 juni, 2017

Kompanjonsavtal Att driva företag med andra kommer med många fördelar och kan vara en trygghet eftersom ni delar på risker och arbetsbördor. Dessutom är ett team bestående av kompetenta personer som kompletterar varandra en bra grund att stå på. Trots sina fördelar kan ett delat ägande av företaget leda till oväntade och oönskade följder. För att undvika en framtida tvist är det viktigt att upprätta ett kompanjonsavtal. Genom kompanjonsavtalet kan delägarna reglera riktlinjer sinsemellan, som i ett senare skede kan vara svårt att komma överens om; till exempel ansvarsområden, värdering av andelar och vad som händer om någon vill lämna företaget. Utan kompanjonavtal är det även svårt att teckna kompanjonsförsäkring som skyddar er i företaget mot att andelar går vidare till arvingar om någon av delägarna skulle gå bort. Enligt aktiebolagslagen är en aktie i princip fritt överlåtbar. Det innebär att man får sälja, byta eller ge bort aktier man äger utan de övriga delägares samtycke, om inte begränsningar finns i bolagsordningen eller i ett kompanjonsavtal. En av de viktigaste punkterna man bör inkludera i kompanjonsavtalet är därför vad som ska gälla om någon vill sälja sin andel. I kompanjonsavtalet kan ni även avtala om att samtliga delägare i företaget ska upprätta ett äktenskapsförord. På så vis försäkrar man sig mot att det kommer in en ny ägare i bolaget till följd av en skilsmässa. Man kan man även reglera vad som händer om en delägare i bolaget skulle gå bort. Konsultavta Viktigt att tänka på som konsult och egen företagare är att säkerställa att du verkligen får betalt för den tid du lägger ner i ett projekt. Ett vanligt misstag är att förlita sig på muntliga överenskommelser eller offertbeskrivningar. Men vad händer om det uppstår en situation som ni inte har diskuterat? Vad händer om kunden skulle avboka i sista sekund? Vem äger rättigheterna till det utförda arbetet? Och vem ska stå för oförutsedda kostnader? Ett bra konsultavtal täcker oförutsedda händelser och ger parterna en möjlighet att välja vilka regler som ska i deras samarbete för att på så sätt minska riskerna. Om du säljer tjänster eller om ditt företag tar olika uppdrag av varierande längd behöver du skriva ett konsultavtal. Även om du inte kallar dig själv för en konsult, omfattar konsultavtal just försäljning av tjänster och uppdrag. Syftet är att definiera uppdragets omfattning, hur det ska genomföras, ersättningen för det utförda arbetet och vad som ska gälla vid eventuella förändringar längs med vägen. Viktigt är också att reglera en tidsplan och vad som ska ske vid förseningar. I ett konsult- avtal kan man även tydliggöra vem som ska ha rätt till arbetsresultatet och begränsa rätten att bedriva konkurrerande uppdrag. Sekretessavtal  Sekretessavtalet har flera användningsområden. Främst skriver man sekretessavtal för att skydda känslig information eller företagsidéer. Detta för att hindra personer att avslöja eller utnyttja information som skulle kunna skada företaget eller bildandet av företaget. Ett sekretessavtal kan skrivas med en anställd på företaget men också med en uppdragstagare, som en extern konsult. Har du en unik företagsidé som inte är patenterad är det därför rekommenderat att skriva sekretessavtal innan du delar med dig av din idé och plan under möten med externa kontakter. Dessutom:

  • Lokalhyresavtal
  • Äktenskapsförord
  • Offert mellan företag

Här finns Driva Egets mallar och avtal att ladda ner (för dig som har Driva Eget Premium).