Vi samlar styrelse och ägare för första gången

Mike Blixt

Publicerades: 5 november, 2014
VG 007

Visiba Group

Måndagen den 3 november hölls det första riktiga styrelsemötet för Visiba Group AB. I lokalerna hos KPMG i Göteborg träffades styrelsen med ordförande Lars-Göran Andersson i spetsen.

”- Det är ett viktigt steg i den fortsatta utvecklingen av Visiba Group att nu inleda ett mer strukturerat och professionellt styrelsearbete. Att utarbeta en långsiktig och hållbar strategi som skapar värde för investerare, ägare samt kunder och anställda är nu i fokus för styrelsens och mitt arbete, säger Lars-Göran Andersson.”

Under eftermiddagen var även alla ägare inbjudna till ett möte där ledningen informerade om bolagets finansiella status, försäljningsresultat samt framtida marknadsstrategier. Det var en positiv och förhoppningsfull ägargrupp som lämnade lokalen framåt kvällen.

– Visiba Group har nu bearbetat den svenska sjukvårdsmarknaden i ganska exakt en månad. Vi visste att det fanns ett intresse från marknaden att erbjuda sina patienter att träffas genom videosamtal, men intresset har ändå varit överraskande stort. Vi har stora förhoppningar på vår etablering av den svenska marknaden, säger Johan Gustafsson, VD för Visiba Group.

VG 001

Visiba Group

VG 002

Visiba Group

VG 003

Visiba Group

VG 004

Visiba Group

VG 005

Visiba Group

VG 006

Visiba Group

VG 008

Visiba Group

VG 012

Visiba Group

VG 011

Visiba Group

VG 010

Visiba Group

VG 009

Visiba Group