8 nya lagar och regler från 1 juli 2024: Har du koll?

Ebba Arnborg

Uppdaterades: 24 juni, 2024
Publicerades: 27 juni, 2024

Flera viktiga lagar träder nu i kraft som påverkar småföretagare i Sverige – är du förberedd?

Se till att hålla dig uppdaterad om alla nya lagar och regler från 1 juli 2024, och om du behöver ändra några rutiner. För att säkerställa att ditt företag följer lagstiftningen – och kan dra nytta av eventuella nya möjligheter.

Här är en guide till de viktigaste förändringarna som kan påverka din verksamhet.

Här är 8 nya lagar och regler från 1 juli 2024 – som kan påverka dig

1. Höjt tak för ROT-avdrag

Taket för rotavdraget höjs tillfälligt till 75 000 kronor per person under 2024, medan taket för rutavdraget är 75 000 kronor per person. Tidigare har taket för rotavdraget varit 50 000 kronor och det gemensamma taket 75 000 kronor. Detta innebär att privatpersoner kan få ett totalt avdrag på 150 000 kronor. Ändringen gäller för helåret 2024 och träder i kraft 1 juli 2024.

Läs regeringens proposition

2. Modernisering av bokföringslagen
Från och med den 1 juli 2024 behöver företag inte längre spara pappersdokument, om de har digitaliserats. Det betyder att du kan slänga dina papperskvitton när du skannat in dem

Företag som har separata bokföringar för olika verksamheter behöver inte heller lagra uppgifter om deras ekonomiska ställning och resultat på samma ställe.

Läs regeringens proposition

3. Nya EU-krav på hållbarhetsrapportering
Nya krav införs på börsnoterade företags hållbarhetsrapportering, inklusive redovisning av könsfördelning bland styrelseledamöter. Dessa regler syftar till att styra kapital mot hållbara investeringar och säkerställa konkurrenskraftiga villkor inom EU.

Läs regeringens proposition

4. Ändrade regler för kombiuppdrag
Små företag som inte är noterade på en reglerad marknad kan nu ha samma person som både revisor och rådgivare i vissa specifika uppgifter. Detta träder i kraft för räkenskapsår som inleds efter 30 juni 2024.

Läs regeringens proposition

5. Upphörande av ersättning för höga sjuklönekostnader
Ersättningen till arbetsgivare för höga sjuklönekostnader upphör från och med 1 juli 2024. Tidigare regler gäller för sjuklönekostnader redovisade till och med juni 2024.

Läs regeringens proposition

6. Nya regler för plastkapsyler
Efter 2 juli 2024 måste dryckesbehållare som säljs på den svenska marknaden vara utformade så att korkar och lock av plast är fästa vid behållaren under hela användningen. Detta för att minska plastföroreningar.

Läs förordningen

7. Upphörande av stöd med anledning av brexit
Förordning (2022:266) om stöd med anledning av brexit upphör den 1 juli 2024. Beslut om stöd som fattats före detta datum påverkas inte.

Läs förordningen

8. Upphörande av stöd till enskilda näringsidkare med anledning av Covid-19
Förordning (2021:143) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare upphävs från och med 1 juli 2024. Beslut om stöd som fattats före detta datum påverkas inte.

Läs förordningen