SÅ SKULLE FÖRDELNINGEN SE BÄTTRE UT

Almi kritiseras för hur lån till kvinnor redovisas