<![CDATA[]]>

Åsikt: "Vettig skuldsanering för företagare tycks vara på gång"

Redaktionen

Publicerades: 4 mars, 2016

Driva Egets bloggare Janne Näsström tycker till om nytt lagstiftningsförslag från regeringen. ”Idag nåddes vi av nyheten att regeringen föreslår en ny insolvenslagstiftning. Det är regler för bland annat skuldsanering av misslyckade företagare. Hittills har straffskalan gått upp till livstid på existensminimum, även om företagaren inte gjort något brottsligt.” Läs hela Jannes inlägg här. ]]>