Vilket pris ska jag sätta per timme? Använd Driva Egets kalkyl för prissättning

Använd Driva Egets interaktiva verktyg för prissättning (för att sätta rätt pris på tjänster med timdebitering). Dessutom får du tips och råd kring vad du ska tänka på för att ta bättre betalt.

  • Vad ska jag ta betalt?
  • Vilket pris ska jag sätta?
  • Vad är kunderna beredda att betala?
  • Hur mycket borde jag fakturera per timme?

Frågorna är omöjliga att svara på direkt. Därför har vi gjort denna interaktiva kalkyl som både visar hur du kan tänka och hjälper dig att arbeta fram ett pris. Perfekt för dig som jobbar med att ta fram rätt prissättning.

För att sätta rätt pris gäller det att ta hänsyn till tre viktiga faktorer – kostnaderna, vad marknadspriset är och vilka extra värden du kan tillföra jämfört med dina konkurrenter. Prova Driva Egets verktyg för prissättning direkt – lycka till!

1. Hur stora är dina kostnader?

Att utgå från sina kostnader och göra ett påslag är en vanlig prismetod – men en ganska dålig sådan. Risken finns att du sätter ett för lågt pris. Kunden bryr sig heller inte om vad du har för hyra eller hur stor overheadtid du har. Samtidigt är det förstås viktigt att du håller koll på vad du måste fakturera för att täcka dina kostnader och lön, för att inte gå med förlust. Fyll i dina månadskostnader nedan.

Summa kostnader: 0 kr

Summa kostnader och vinst: 0 kr

Kostnad per debiterad timme: 0 kr

2. Var tar dina konkurrenter?

Det är svårt att helt ignorera vad dina konkurrenter tar betalt, även om inte det ska avgöra helt och hållet. Hör med kolleger i branschen, studera konkurrenter och gör en uppskattning var priset kan ligga.

3. Vilka extra värden kan du tillföra?

Sedan kommer det viktigaste: vad dina kunder är beredda att betala för just dig. Kanske kan du lägga dig högre än dina konkurrenter i pris, då du kan ha värdefaktorer som gör att kunderna är beredda att betala mer för dina tjänster.

Fyll i vad du har som inte alla andra har. Skriv tre saker som särskiljer dig från dina konkurrenter (t ex: specialistkompetens som få andra har, personlig kontakt, 20 års erfarenhet osv).

Resultat

Jämför nu de tre olika sätten att beräkna timkostnaderna och fundera över vilket timpris som är rimligt för dig.


1. Timpris baserat på dina kostnader

Du behöver ta 0 kr i timmen för att täcka summan av dina kostnader (t.ex lön) och vinst på 0 kr.


2. Timpris baserat på konkurrenterna

Baserat på konkurrenterna kan du fakturera 0 kr per timme.


3. Timpris baserat på extra värden

Dina argument för att ta ut ett högre pris än konkurrenterna är:

  • -

Baserat på dina extra värden kan du höja ditt pris till 0 kr per timme.


Alternativ till timpris

Ett annat sätt att särskilja dig är att paketera om dina tjänster på ett annat sätt. I stället för att sälja per timme kan du sälja ett paket varje månad där olika tjänster ingår. Då behöver kunden inte fundera över hur många timmar du kommer debitera.

Fler artiklar om att sätta pris och höja det
  • Källor: Denna kalkyl har vi gjort efter flera års artikelskrivande kring prissättning, med källor som Björn Lundén, författare till boken Prissättning och säljexperten Max Söderpalm.