<![CDATA[På en presskonferens den 23 augusti drog socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) tillbaka förslaget om sjuklöneskatt.]]>

Efter kritikstorm: Nu backar regeringen från skatteförslag

Ebba Arnborg

Publicerades: 24 augusti, 2016

Efter massiv kritik drar nu regeringen tillbaka förslaget om sjuklöneskatt, som hade kunnat slå hårt mot små företag.

För att minska långtidssjukskrivningarna la regeringen i våras fram ett förslag om hälsoväxling. Enligt det skulle arbetsgivarna tvingas betala 25 procent av sjukpenningen efter 90 dagars sjukskrivning. Utan bortre gräns. Något som kunde bli stora summor för ett litet företag.

Visserligen fanns ett skydd för just småföretagare i form av ett fribelopp om 33 500 kronor per år. Men enligt regeringens egna beräkningar skulle den extra avgiften ändå drabba 1 400 företag med upp till 10 anställda.

Kritiken lät inte vänta på sig, från såväl flera remissinstanser, arbetsmarknadens parter och företagsorganisationer. Och nu backar regeringen.
– Förslaget kommer inte att vara en del av höstbudgeten, sa socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) vid en presskonferens den 23 augusti.

Ett beslut som välkomnas av bland annat Günther Mårder vd på Företagarna:
–  Förslaget hade varit förödande för landets småföretag som svarar för 4 av 5 jobb. Arbetsgivarens ekonomiska ansvar för sjukskrivningar är idag stora då sjukskrivningar redan finansieras genom arbetsgivaravgiften, säger han.

Enligt Stradhäll kommer regeringen inte återkomma med förslaget senare. Istället överlåter de åt arbetsmarknadens parter att komma överens om hur sjukfrånvaron kan minskas.
– Målsättningen att få ner sjuktalen ligger kvar och vi har ett gediget arbete kvar framför oss, säger hon.

Günther Mårder menar att det är glädjande att regeringen går vidare med arbetsmarknadens parters förslag.
– Särskilt välkommet är de förväntningar parterna ställer på regeringen att myndigheter som Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket ska ta fram statistik för att kunna rikta stöd mer träffsäkert. Det är viktigt att myndigheter kan vara ett stöd för företagaren och inte ytterligare en svårighet att klara ut, säger Günther Mårder.

Läs mer:

Löfven

Här är regeringens mest småföretagarfientliga förslag

Småföretagarna ska rädda Sverige, heter det från politikerhåll. Ändå driver regeringen just nu igenom flera förslag som är direkt småföretagarfientliga. Här är de 15 värsta…