<![CDATA[]]>

Fler entreprenörer – tack vare kvinnorna!

Yasemin Bayramoglu

Publicerades: 8 juni, 2016

Hurra! Sverige toppar Nordenlistan som entreprenörsskapsland och har återigen hamnat på nivå med andra små EU-länder, efter att ha förlorat mark 2014.

Det kan vi tacka kvinnliga företagare för.

2014 dippade entreprenörskapet i Sverige rejält. Men nu ser man alltså en återhämtning, enligt Entreprenörskap i Sverige Nationell rapport 2016, som i sin tur är en del av GEM, världens största entreprenörskapsundersökning.

Den uppgång som man ser nu står kvinnliga företagare för helt. Kvinnors entreprenörskap har ökat med en procentenhet. Men bilden av entreprenörskapet är inte bara solsken. Här är andra spännande fakta:

 • Färre nystartade. Riktigt unga företag (yngre än tre månader) fortsätter minska. Ökningen totalt beror alltså på att många tidigare unga företag lyckats överleva.
 • Änglar finns. Sverige har fler affärsänglar än de flesta andra länder, USA undantaget.
 • Investeringarna ökade. Förra året steg investeringarna. Sex procent av alla vuxna svenskar uppges ha investerat i ett ungt eller nystartat företag.
 • Färre företag åldras. Andelen etablerade företag (äldre än 3,5 år) faller jämfört med andra länder.
 • Fler unga vågar. Vi får allt fler unga entreprenörer (upp till 35 år). Men Sverige har likväl fler entreprenörer mellan 55 och 64 år än andra länder.
 • Tillväxtambitionen ökar. Fler entreprenörer jämfört med tidigare uppger nu att de vill anställa fler än 20 personer.
 • Färre vill starta eget. Bara strax över åtta procent av de vuxna i Sverige säger att de tänker starta eget.
 • Regler och skatter stoppar. 20 procent av befolkningen vill starta eget, och tror sig ha kunskapen att göra det. Men väljer ändå att avstå på grund av regleringar, skatter och så vidare.
 • Rädslan kvar. Sedan bankkrisen 2008 har rädslan för att misslyckas ökat konstant. Nu verkar den ha stabiliserats på en nivå där 35 procent av befolkningen känner rädsla för att misslyckas. Rädslan är i sig ett hinder för att fler ska ta steget från dröm till att starta företag.
 • Hög status. Sju av tio svenskar tycker att ett lyckat företagande ger hög status.
 • Färre anställda. 2011 var 16 procent entreprenöriellt anställda i Sverige. 2015 var den siffran nere på sex procent.