Här är företagen med störst konkursrisk

Redaktionen

Publicerades: 2 februari, 2009

Antalet konkurser ökade med nio procent förra året, men antalet anställda som berördes ökade med hela 53 procent jämfört med 2007. Läs här vilka branscher som har störst konkursrisk ? och var konkurserna är flest.

Det är ITPS, Institiutet för tillväxtpolitiska studier, som analyserat konkursstatistiken.

Under förra året fattade tingsrätterna beslut om 6 298 företagskonkurser. Det är en ökning med nio procent jämfört med 2007. Inom hotell och restaurangbranschen var konkurser betydligt vanligare än i andra branscher. Det visar dessa siffror:

? Vart 61:e företag inom kategorin hotell och restauranger.
? Vart 81:e företag inom handeln.
? Vart 93:e företag inom byggindustrin.
? Vart 130:e företag inom tillverkningsindustrin.
? Vart 200:e företag inom tjänstenäringarna.
? Vart 2196:e jordbruks- och skogsföretag.

Enligt rapporten ökade konkurserna i aktiebolag med 16 procent, medan konkurserna inom övriga juridiska former minskade med 12 procent. Antalet anställda som berördes av konkurser förra året ökade med 53 procent jämfört med 2007.

Proportionellt sett ökade antalet företagskonkurser mest i Gotlands, Östergötlands och Värmlands län. I Gotlands och Östergötlands län var antalet konkurser de högsta på 10 år.

Under 2008 gick 25 företag per arbetsdag i konkurs och totalt försattes vart 153:e företag eller 0,7 procent av de
aktiva företagen i konkurs.

Läs hela rapporten här.