Inspiration i Almedalen 7 juli 2016

Yasemin Bayramoglu

Publicerades: 25 juni, 2016

Här är ett urval av seminarier för dig som är intresserad av näringslivsfrågor. Vill du ha Almedalens hela program så kan du se det här.

Näringslivets roll i flyktingkrisen – hur vi kan samverka för att hitta jobb, praktik och samarbeten
Navid Modiri, Altitude Meetings, Suellska Villan/Andra Landskap, New Republic
08:00 – 09:30 Strandgatan 18, ”Sjöbergs Bakgård”

Heta stolen: Om ledarskap och värdestyrda organisationer på den nya arbetsmarknaden
Dagens industri
08:30 – 08:55 Donners plats 2

Den osannolika kopplingen mellan digitalt entreprenörskap och den kommunala musikskolan
Telia Sverige
08:30 – 10:00 St Hansgatan 9, Rosenhill

Hållbarhet och lönsamhet – perfekt matchning?
Nordea
08:30 – 10:00 ka:feit, Hästgatan 3

De globala hållbarhetsmålen – så antar näringslivet utmaningen
PwC
08:30 – 09:30 Hästgatan 9,

Hemmet 2030 – vilken teknik och vilka tjänster ritar om framtidens vardagskarta?
Kairos Future, Skellefteå Kraft
08:30 – 09:30 Teaterskeppet, fartyg

Digital innovation i praktiken – hur organisera för digital transformation?
HejDigitalt!, Hyper Island
09:00 – 11:30 Fiskargränd 5, ”HejDigitalts trädgård”

Hur betalar vi idag och i morgon?
Sveriges Riksbank
09:00 – 10:00 Gotlands museum, Sävesalen, Mellangatan 19

Vem blir e-konsumentens bästa vän – en framtidsspaning
PostNord
10:00 – 11:30 Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, ”trädgården”

Mötesplats: Når ert budskap ut till det mångkulturella Sverige?
KAPI – mångkulturell insikt och kommunikation
10:00 – 18:00 Strandvägen

Mötesplats: Du som företagare behövs i statistiken
SCB, Statistiska centralbyrån
10:00 – 16:00 Cramérgatan, H330, ”Statistiktältet, SCB Statistiska centralbyrån”

Hur kan stora och små företag samarbeta för framgångsrik innovation i det nya energilandskapet?
Vattenfall AB
10:30 – 11:30 Mellangatan 9, ”Vattenfall Energihuset, hörnet Mellangatan/Volters gränd”

Vinna eller försvinna – den fjärde industriella revolutionen är här!
Ergonomi och aerosolteknologi och Förpackningslogistik vid Designvetenskaper, LTH, Lunds universitet
10:30 – 11:30 Hästgatan 13

Minusräntan – hot eller möjlighet?
Business Arena Almedalen, Fastighetsnytt
11:45 – 12:30 Supper, restaurang, Strandgatan 9, ”Business Arena Almedalen”

Så får vi fler SME-företag att lämna anbud
Offentliga Affärer
12:15 – 13:00 Strandvägen 4, ”Offentliga Affärers tält”

Jobba 100% digitalt – hur förbättra samarbete, lärande, kommunikation och entreprenörsdriv?
HejDigitalt!
13:00 – 15:30 Fiskargränd 5, ”HejDigitalts trädgård”

Ett digitaliserat samhälle 2025 – så kan det se ut
PwC
13:00 – 14:00 Hästgatan 9

Den tudelade arbetsmarknaden – dagens anställningsformer under lupp
Katalys, 6F
13:30 – 14:30 SCORE Bar & Restaurant, Hamnplan 5, ”Ljusgården”

Hur kan designmetoder bidra till innovation och förbättrade vårdmöten?
RISE Research Institutes of Sweden AB
13:30 – 14:30 S:t Hans Café, S:t Hansplan 2, ”Hälsodalen, Bryggan”

Den genomskinliga människan – om våra digitala spår och hur de kan användas
Nowa Kommunikation, Future Foundation
13:30 – 14:30 Kronstallgränd 4, ”Nowas och Resumés trädgård”

Mötets makt – hur får vi mer effekt av våra möten?
Svenska Möten
14:00 – 15:00 S:t Hansgatan 18, Green Hat People Huset

Sharing economy: a boost for growth – or a challenge for regulation?
EU-kommissionen
14:30 – 15:30 Strandvägen, H526