Liten ljuspunkt i ny konjunkturrapport

Redaktionen

Publicerades: 6 mars, 2009

Konjunkturen fortsätter att försämras och behovet av arbetskraft är nere på rekordlåg nivå. Men antalet nya order minskar inte riktigt lika mycket som tidigare. Det visar Teknikföretagens senaste konjunkturbarometer.

En av få ljuspunkter i denna rapport för första kvartalet är att fallet i orderingången inte är riktigt lika omfattande som tidigare. En annan är att färdigvarulagren begränsats.

– Det är framförallt efterfrågan som fortsatt att försämras. Detta återspeglas i att rekordmånga företag har ledig produktionskapacitet och därför även ett fortsatt minskat behov av personal. Orderingången har avtagit ytterligare om än i något lägre takt – så botten på lågkonjunkturen ligger fortfarande framför oss, säger Anders Rune, Teknikföretagens chefekonom, i en kommentar till nyhetsbyråpn Direkt..

För de flesta underleverantörer är orderfallet mer omfattande än tidigare. Det gäller särskilt leverantörer till maskin-, bil- och byggindustrin. Inom bil – och transportmedelsindustrin och i ytterligare några branscher minskar dock ordernedgången i en något lägre takt än under föregående kvartal.

Ett positivt undantag är också leverantörer till tele- och elektronikindustrin där färre företag än tidigare anger minskad ordervolym på export.

Hemma är utvecklingen däremot lika negativ som förut. I den förra konjunkturbarometern var det endast instrumentindustrin som inte redovisade ett brett orderfall. Dessvärre rapporterar de nu en jämfört med andra branscher likartat negativ utveckling av hemmaorder. Exportorder minskar, men inte i samma omfattning som för teknikföretag sammantaget.

Exportorder till maskinindustrin minskar mer än föregående kvartal, och det återspeglar en fallande internationell efterfrågan. Positivt däremot är att det nu är färre maskinföretag än ett kvartal tidigare som rapporterar minskad ordervolym på hemmamarknaden.

Att industrikonjunkturen också i Sverige är fortsatt negativ framgår tydligt av en fortsatt kraftig nedgång i orderingången för metallvaruindustrin.

– Ytterligare ett positivt tecken är att ett stort antal företag nu rapporterar att färdigvarulagren begränsats. Så länge efterfrågan saknas har visserligen detta mindre betydelse, men när den kommer tillbaka kan produktionen påverkas positivt utan större dröjsmål, konstaterar Anders Rune.

Undersökningen visar att efterfrågan på arbetskraft fallit till rekordlåga nivåer. Endast 4 procent av företagen har brist på yrkesarbetare och inte ett enda företag uppger avsaknad av andra arbetare. Efterfrågan på andra tjänstemän än tekniker/ingenjörer är också i det närmaste obefintlig.

Undersökningen omfattar uppgifter från 505 svenska teknikföretag.