Allt fler kvinnor startar företag. Fotot: Getty Images

Allt fler företagsamma kvinnor men färre unga startar eget

Redaktionen

Publicerades: 7 mars, 2017

Andelen företagsamma kvinnor i Sverige har aldrig varit högre men allt färre unga driver företag. Det visar ny statistik från UC AB och Svenskt Näringsliv.

Den årliga undersökningen av företagsamheten i Sveriges län och kommuner visar att andelen företagsamma kvinnor nu ligger på 7,7 procent av kvinnorna i arbetsför ålder, vilket är den högsta nivån någonsin.

Trots att kvinnors företagsamhet ökar till en ny rekordnivå är fortfarande 7 av 10 som ansvarar för ett företag män. Det kan jämföras med välfärdssektorn där hela 6 av 10 är kvinnor.

– Det är glädjande att kvinnor i allt högre grad engagerar sig i företagande. Men det finns en stor potential runt om i Sverige att ytterligare öka kvinnors företagsamhet. Det förslag om vinstbegränsning som regeringen initierat skulle slå hårt mot kvinnliga småföretagare i välfärden, säger Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne.

Årets undersökning visar även att andelen företagsamma i åldern 16-34 år är den lägsta sedan 2010. Det finns dubbelt så många vd:ar födda på 1940-talet jämfört med vd:ar födda efter 1985.

På länsnivå är den totala företagsamheten högst på Gotland med nästan 17 procent av den arbetsföra befolkningen. Den lägsta andelen företagsamma människor finns i Västmanland med 9,6 procent.

Om undersökningen: Svenskt Näringsliv mäter en gång om året antalet företagsamma människor i Sveriges län och kommuner. En företagsam människa definieras som en person som antingen har en F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag eller är vd/ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag. På webbplatsen www.foretagsklimat.se finns statistik för Sveriges samtliga 21 län och 290 kommuner att ladda ned.