Så påverkar krisen dig som företagare

Camilla Björkman

Publicerades: 10 maj, 2010

Ett gigantiskt krispaket från EU ska rädda euroländerna från en ny ekonomisk kris. Ändå oroar sig företagare som handlar med utlandet hur Greklandkrisen kan påverka dem. Läs här Anders Borgs lugnande besked.

EU:s finansministrar har under ett möte i helgen enats om ett enormt krispaket för att rädda de euroländer som drabbas av Greklandskrisen. Paketet uppgår till 500 miljarder euro. Dessutom bidrar Internationella valutafonden (IMF) med 220 miljarder euro.

– Det är ett mycket omfattande program som nu läggs på plats för att säkra finansiell stabilitet och få slut på den här vargflocksjakten på de länder som har brister i sin finanspolitik och därmed upplevs som svagare, sa finansminister Anders Borg efter mötet.

Han har tidigare kommenterat situationen som den mest allvarliga ekonomiska kris vi har haft i Europa på flera decennier. Men krispaketet har redan gjort verkan. Stockholmsbörsen stiger nu kraftigt på måndagsförmiddagen.

– Det här har skapat andrum. Så som situationen var förra veckan så blev flera länder bakbundna, utan möjlighet att fundera på hur man skulle lägga upp de ekonomiska planerna framåt. Nu har de fått en tidsfrist, säger SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist om krispaketet till DI.

Du som småföretagare påverkas av krisen på samma sätt som andra svenskar, men oron är större hos företag som handlar med euroländer. En starkare krona kan hämma exporten eftersom det blir dyrt att handla med Sverige.

Men Anders Borg kommer ändå med lugnande besked till Sveriges företagare:

– Enligt ansvariga myndigheter har vi begränsad exponering mot de aktuella länderna. Den tyngd som ändå läggs på Sverige har vi beredskap, verktyg och resurser att hantera.

Läs här Anders Anderssons aktieråd till dig under Greklandskrisen.

Driva Eget fortsätter att rapportera om krisen för dig som företagare.