Statistik om nyföretagande ljuger

Anders Andersson

Publicerades: 4 februari, 2009

I tisdags kom siffror om att nyföretagandet minskar med 9 procent – dagen efter var det ”bara”4,6 procent. Läs här om en förvirrrande statistik.

Under 2008 nyregistrerade Bolagsverket 59 548 företag jämfört med 62 563 året dessförinnan. Det visar Jobs and Society Nyföretagarcentrums Nyföretagarbarometer, som presenterades under onsdagen.

Dagen innan kom informationsbolaget Infotorg med statistik som visade att antalet sjunkit med 9 procent under 2008 och att antalet nu var 92 418.

Siffrorna visade att det var minskning nästan överallt, utom i Sölvesborg i Blekinge där antalet nya företag ökat med 424 procent - 628 nya företag på ett år i en kommun med 14 000 innevånare.

– Detta visar hur missvisande statistik kan vara. Det är ansvarslöst att gå ut med orimlig statistik där man inte analyserar och korrigerar rena felaktigheter,  säger Mats Evergren, marknadschef på Jobs and Society Nyföretagarcentrum, som nu totalt underkänt Infotorgs siffror.

Anledning till siffersensationen i Sölvesborg är att det där finns ett företag som startar lagerbolag utan verksamhet ,som sedan säljs vidare till den som ska starta aktiebolag.

Nyföretagarcentrums justerade siffror visar att verksamma aktiebolagen minskade minst av de fyra ägarformerna under 2008. Av nyregistreringarna var 27 555 aktiebolag, vilket är en nedgång med 1,8 procent. Enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag minskade med 7,5 procent till 31 993 nyregistreringar under 2008.

– Vi noterade en kraftig nedgång under september och oktober men den planade ut i december. Kortsiktigt kommer antal nyregistreringar säkert att fortsätta att falla. Men på orter där storföretag lägger ned, exempelvis i Olofström, ökar antalet nya småföretag, säger Mats Evergren.