<![CDATA[]]>

”Utredarna har missuppfattat sitt uppdrag”

Redaktionen

Publicerades: 1 februari, 2012

Företagsskattekommitténs förslag om skattekredit i stället för rikskapitalavdrag sågas nu också totalt av näringsminister Annie Lööf:
– Utredarna har missuppfattat sitt uppdrag, sa hon på Småföretagardagarna i Örebro på onsdagen
.

Hon var en av många talare när Entreprenörsskapsforum under två dagar håller konferens med Driva Egets Anders Andersson som moderator.

Utredningen presenterade häromdagen detta förslag som kritiserats hårt av nästan alla som företräder småföretagare och organisationer:

 • Skattekredit värd upp till 300 000 kronor/år som personer som investerar i småföretag kan få.
 • Anstånd på arbetsgivaravgifter som företag kan få vid nyemissioner.

– Utredarna skulle komma med förslag om avdrag, men kom med något som bara innebär kredit. Jag tycker att utredarna har missuppfattat de intentioner de fått, sa näringsministern.

Många anser att förslaget innebär att hon lidit sitt första nederlag som näringsminister, eftersom experterna från hennes departement inte fått gehör.

– Inte alls. Det här har inte behandlats av mig ännu, svarade hon.

Men första ronden om detta har du väl förlorat?

– Det här räknar jag inte ens som en rond, sa hon.

Riskkapitalförsörjning till småföretag har blivit en av hennes huvudfrågor under sina första hundra dagar:

– Sverige delar ut 17 miljarder i riskkapital per år. Det fördelas av sex olika myndigheter utan tillräckligt bra samordning. Vi ska se till så att detta fungerar på ett mer effektivt sätt, sa hon och kom med två konkreta förslag på förändring:

 • Slå ihop Almi och Innovationsbron.
 • Slå ihop Industrifonden med Fouriertransform, som ger riskkapital till innovationer inom fordonsindustrin.

Fler förslag kommer i en innovations- och forskningsproposition till hösten.

– Det måste skapas riktlinjer för hur olika myndigheter och företag ska arbetat tillsammans för att förbättra innovationsklimatet i Sverige, sa hon.

Hon utlovade inga pengar, men fick förslag till åtgärder från Entreprenörskapsforums vd Pontus Braunerhjelm som i ett innovationspolitiskt ramverk kommer med dessa konkreta förslag:

 • Blockera regleringar som är undermåligt analyserade eller som för med sig stora samhällsekonomiska kostnader.
 • Inför regleringsbudgetar som årligen visar kostnaderna när nya regler planeras
 • Undanröj etableringshinder för företag som kommer med positiva innovationer.
 • Stärk förutsättningarna genom att kapital- och bolagsskatterna sänks till 15–20 procent och den statliga inkomstskatten till 10 procent.
 • Fokusera innovationsupphandling och annan offentlig upphandling på funktion.
 • Skapa färre regioner i Sverige och ge dem bättre beslutsmakt.
 • Fortsätt att konkurrensutsätta den offentlig verksamheten.
 • Begränsa de statliga myndigheternas agerande på de kommersiella marknaderna.

Läs hela rapporten här.

Pontus Braunerhjelm och Annie Lööf debaterarar innovationspolitik. Foto: Kristina A.Nebron, Vá fint foto

I den efterföljande debatten efterlyste Springtimes grundare Birgitta Ed mer stöd från Annie Lööf till företag som vill göra affärer utomlands:

– Det är inte stöd med bidrag och regler vi behöver. När man ska göra affärer i Asien är det dörröppnare man behöver. Ni på departementet behöver följa med oss när vi ska göra stora affärer.

Alla i panelen var överens om att det gäller att bättre ta till vara den entreprenörskraft som finns hos många invandrare:

– Reglerna måste ändras så att deras kompetens tas till vara. De är inte rimligt att läkare som utbildats utomlands ska behöva köra taxi för att försörja sig i Sverige, sa Annie Lööf.

Mer om konferensen här:

Anders Anderssons blogg

Esbris bloggrapporter om de två dagarna.

 

Anders Andersson frågar ut Pontus Braunerhjelm, Annie Lööf, Dilsa Demirbag-Sten, Birgitta Ed och Per Adolfsson. Foto: Kristina A.Nebron, Vá fint foto