Var tredje företagare tror att det snart blir bättre

Anders Andersson

Publicerades: 2 februari, 2009

Var tredje företagare tror att tiderna blir oförändrade eller bättre än i dag om ett halvår . Det är den positiva vinkeln på dagens rapport från Riksbanken.

Riksbanken och andra mediers vinkel på dagens rapport är den dystra:

  • Två av tre intervjuade företag uppger att de räknar med ett svagare konjunkturläge om ett halvår än det vi har i dag.
  • Dyrare upplåning och sämre kredittillförsel har försämrat investeringsvilja för många.
  • Vartannat företag säger att tillgången till extern finansiering, bland annat banklån, har blivit sämre i slutet av 2008.

Men minst lika intressant är att en tredjedel av företagarna inte tror på sämre tider. De tror att läget blir oförändrat eller till och med bättre om ett halvår.
 
Det kan också ses som positivt att de intervjuade företagen funnit att flera viktiga kostnader har dämpats den senaste tiden och att priserna kommer att höjas i mindre utsträckning än hittills.