Är du som företagare del av totalförsvarsplikten? Se här!

Josefin Wallin

Uppdaterades: 16 mars, 2022
Publicerades: 17 mars, 2022
Foto av: Adobe Stock

Totalförsvarsplikten återupplivas och består av tre delar – allmän tjänsteplikt, värnplikt och civilplikt. Se här om du som företagare kan påverkas och bli placerad vid krig eller katastrof.

Totalförsvaret består av militärt- och civilt försvar och återupplivas nu med bakgrund av det oroliga världsläget. Med totalförsvaret kan Sverige förbereda sig på krig. Alla som är mellan 16 och 70 år och är bosatta i Sverige omfattas av totalförsvarsplikten. Det innebär att du ska vara förberedd på att delta i att förbereda landet för krig på olika sätt. Är du totalförsvarspliktig måste du tjänstgöra inom totalförsvaret. Det gör du som värnpliktig, civilpliktig eller genom allmän tjänsteplikt. Här går vi igenom dessa tre delar – och vad totalförsvarsplikten innebär för dig och ditt företag.

Allmän tjänsteplikt

Den allmänna tjänsteplikten gäller om det skulle bli höjd beredskap. Alla totalförsvarspliktiga som inte redan omfattas av värn- eller civilplikt kan behöva kliva in i allmän tjänsteplikt. Det innebär att du kan komma att behöva hjälpa till med saker som gör att samhället kan fungera under en kris. Här försöker man se till att den uppgift du i så fall skulle göra inom det här ska vara ungefär det som du arbetar med idag. Kanske inom el, vattenförsörjning eller liknande.

Enligt MSB fullföljer du din tjänsteplikt genom att du:

 • kvarstår i sin anställning eller fullföljer uppdrag,
 • tjänstgör enligt frivillig tjänstgöring inom totalförsvaret eller
 • utför arbete som anvisas av en myndighet.

Värnplikt

 • Värnplikt inom militären. Vilket innebär att du som militär ska hjälpa till att försvara Sverige.
 • Har varit vilande – men är nu åter aktiv.
 • Det innebär möjligheter till mönstring och utbildning.

Civilplikt

 • Civilplikt innebär att du tjänstgör i den civila delen av försvaret, exempelvis som brandman eller inom sjukvården.
 • Civilplikten är just nu vilande, vilket innebär att man just nu inte genomför någon grundutbildning för civilplikt.
 • Civilplikten kan däremot komma att införas om det skulle behövas.

När kan du som egen företagare omfattas?

 • Även om du har ett helt civilt företag kan du komma att behöva låta din personal krigsplaceras. Det kan röra sig om delar av din personalstyrka – eller hela. Personalen kan då komma att kliva in i samhällsviktiga roller såsom hos polisen eller din hemkommun.
 • Vill du läsa mer om vad du som företag kan göra för att förbereda dig för ett sådant här läge? MSB har bra information som innefattar hur du kan tänka vid bortfall av personal och om samhällsviktiga verksamheter (dit du kan komma att räknas).
 • Samhällsviktiga verksamheter inom exempelvis IT, el, kommunikation och liknande är viktiga att identifiera. Det kan vara så att just ert företag räknas hit. På länken ovan kan du också läsa mer om vilka företag som kategoriseras som en samhällsviktig verksamhet.
 • Det finns också en ny strategi och stöd för att involvera näringslivet i försörjningsberedskapen. Denna leds utav MSB. ”Det finns flera initiativ från näringslivet och stort intresse att delta och bidra i arbetet som ligger i linje med den strategi vi nu lanserar. Näringslivets innovationskraft är nödvändig när vi tillsammans ska hitta lösningar för en motståndskraftig beredskap för kriser och krig.” Detta säger Camilla Asp, vikarierande Generaldirektör på MSB, 2021 i en nyhet som presenteras på deras sajt.

Vanliga funderingar – totalförsvarsplikten

 • När omfattas du som privatperson?
  Alla som är boende i Sverige och är mellan 16 och 70 år omfattas av totalförsvarsplikten.
 • Vad innebär det att bli krigsplacerad?
  Det innebär att du blir placerad på en funktion som behövs för samhällets räkning. Det behöver därmed inte innebära att du bokstavligt talat blir placerad i krig.
 • Hur kan jag som företagare lära mig mer?
  MSB tillhandahåller en informationssida där du som företagare kan stärka din beredskap för kriser och krig. Den informationssidan hittar du här.
 • Hur kan vi som företag bidra?
  Blir det ett krig eller en kris av något slag som blir en påfrestning för samhället kan företag bidra genom att vara förberedda. Kanske behöver ditt företag ställa om för att hjälpa till eller fortsätta att fungera även under en krissituation, vilket är en del av totalförsvarsplikten. Som företag kan man då bidra genom att redan nu ta till sig information som kan vara bra att känna till.

Läs också: Vad betyder Hesa Fredriks olika signaler? Lär dig och medarbetarna