Får jag A-kassa när butiken brunnit ner?

Ingela Hemming

Publicerades: 18 november, 2010

Jag driver en egen butik, och nu har det hemska hänt att en brand totalförstört hela butiken. Har jag då rätt till a-kassa, eller finns det någon annan ersättning jag kan få. Jag har ju inte möjlighet att bedriva någon verksamhet förrän lokalen har renoverats.

Företagare räknas som arbetslösa i två situationer. Dels när du inte längre har något att göra med företaget, det vill säga har sålt eller avregistrerat det. Men du kan också, under vissa omständigheter, räknas som arbetslös om du gör ett tillfälligt uppehåll i din verksamhet. Under uppehållet måste du skriva in dig hos arbetsförmedlingen och vara beredd på att ta en anställning. Varken du eller någon annan får heller jobba aktivt i företaget.

Detta kan bli svårt för dig eftersom du troligtvis kommer att behöva utföra administrativt arbete i företaget under renoveringstiden. Det kanske inte heller är aktuellt för dig att söka andra jobb under tiden. Slutsatsen är att a-kassa troligtvis inte är en lösning för dig, men hör dig för hos en handläggare på din a-kassa för säkerhets skull.

Däremot ska du kontakta ditt försäkringsbolag och höra vad du har för skydd genom dem. I de flesta företagsförsäkringar ingår en del som heter avbrottsförsäkring. Den ger ersättning när det sker avbrott i verksamheten av olika slag, exempelvis brand.
Försäkringen ersätter fasta kostnader som måste betalas under avbrottet, som avtalade löner och sociala avgifter, hyra, el- och telekostnader mm. Den kan även ersätta dig för den vinst som företaget skulle ha gjort om branden inte inträffat.