Kan jag ha A-kassa och firma?

Ingela Hemming

Publicerades: 3 maj, 2009

Jag har tappat min största kund som står för 40 procent av min omsättning, och kan inte längre leva på firmans intäkter. Jag har hört att man bara kan få arbetslöshetsersättning om företaget är helt inaktivt. Därför undrar jag om jag kan lägga över företaget på min make? Då kan väl företaget fortsätta att fungera, om än i minskad omfattning, och jag kan få arbetslöshetsersättning?

Nej, det upplägget känns tveksamt. För det första är du själv en viktig del av verksamheten i din konsultfirma. För det andra är frågan hur du tänkte lösa situationen när det i så fall går bättre för företaget.

Grundregeln är att en företagare inte kan kombinera arbetslöshetsersättning med egen verksamhet, och för att få arbetslöshetsersättning som företagare ska alla möjligheter att driva företaget vidare vara borta.

Du kan dock begära ett tillfälligt uppehåll för att kanske starta igång rörelsen när tiderna är bättre. För att få tillfälligt uppehåll får ingen verksamhet bedrivas i företaget och svackan i rörelsen får inte bero på säsongsvariationer.

Det främsta rådet jag kan ge dig är att du kontaktar din a-kassa för att diskutera igenom din situation. Olika a-kassor har olika regler, och det är viktigt att du löser din situation på ett sätt som är förenligt med de regler som berör just din situation. Om du handlar på ett sätt som a-kassan inte senare kan godta blir ju läget problematiskt för dig.

Läs mer här.