ekonomi och pengar

Låna pengar till firman – så gör du

Yasemin Bayramoglu

Publicerades: 8 januari, 2019

Att låna pengar av sitt bolag är ett stort no-no. Att däremot låna ut pengar går fint – och kan vara en bra affär för både dig och firman.

Om det görs på rätt grunder, vill säga.

I aktiebolagslagens tjugoförsta kapitel regleras noga i vilken mån ett aktiebolag får låna ut pengar. Där står att man som närstående, eller juridisk person som ägs av närstående, inte får lov att låna pengar av bolaget. Det är helt enkelt så många hinder att det i praktiken inte ska vara något alternativ, även om det finns vissa undantag på strikt kommersiella grunder.
– Det handlar om att skydda aktiebolagets tillgångar helt enkelt och att man inte ska kunna konsumera oskattade pengar, säger Fatih Özcelik, auktoriserad revisor på PWC i Sundsvall.
Lånar man pengar av bolaget i alla fall kan det få skattekonsekvenser och revisorn är skyldig att ta upp det i sin revisionsberättelse.

LÄS OCKSÅ: Därför ska du bara jobba 25 minuter i taget

Att låna ut sina privata medel till företaget är däremot en helt annan sak. Här riskeras inte bolagets pengar, men det finns ändå regler att hålla sig till. Både för bolagets skull – och sin egen.
– Det är viktigt att det finns ett verkligt kapitalbehov i företaget, särskilt om man har för avsikt att ta ut ränta för sitt lån.

Måste vara marknadsmässigt

Det blir trots allt en kostnad för företaget att låna pengar, även om räntan blir avdragsgill.
När det gäller nivån på räntan måste den vara marknadsmässig.
– Det är ett lite luddigt begrepp, men man brukar säga att man kan utgå från statslåne-
räntan och lägga på 1–3 procent. Man kan också göra så att man ber om en offert från sin bank, för att få veta vad skulle man få betala där för motsvarande lån med samma säkerhet, säger Fatih.

Men även om man håller sig till statslåneräntan plus tre procent finns det skäl att vara försiktig. Räntan kan ändå ifrågasättas. Då måste du kunna motivera hur du bestämt räntenivån i förhållande till företagets ekonomiska situation.
Bedöms man ha tagit ut för hög ränta kan det anses vara uttag av lön eller dold utdelning, vilket innebär att det blir en annan skattesituation.

Noga med formalian

Förutom att ha koll på räntan och kapitalbehovet är det en annan sak som är väldigt viktig: formalian!
– Om du lånar ut pengar till ditt företag är det viktigt att du skriver en revers. Det kan du göra själv, men det ska framgå vem det är som är långivare och vem som är mottagare, datum, ränta, hur mycket som ska amorteras och så vidare. Detta är för ordningens skull i bolaget, men också för att skydda dig som privatperson. Om företaget skulle gå i konkurs kan det finnas möjlighet att få tillbaka på skatten för förlusten, säger Fatih och tillägger:

– Det blir ett värdepapper. Driver man företaget själv kanske man tänker att det inte är så viktigt, men det är lätt att glömma och då får man stå för förlusten själv. Det viktiga är att man noga tänker över hur man löser det noga från början. Är du osäker så rådgör med din revisor eller bokföringbyrå, säger Fatih Özcelik.