Vad ska jag tänka på vid fakturering?

Anders Andersson

Publicerades: 7 februari, 2010

Jag har just startat ett aktiebolag och ska nu skicka min första faktura. Vad ska jag tänka på?

En det företagare väntar för länge med att skriva faktura. Gör det direkt när du har gjort jobbet. Då riskerar du inte att missa något och du får in pengarna tidigast möjligt.

Gör upp med kunden i förväg om vilken betalningtstid som gäller. 10, 20 eller 30 dagar är det normala.   Om du har gjort upp med kunden att det blir dröjsmålsränta om betalning försenas så ska det också anges.

Det finns bra dataprogram där du lätt skriver ut fakturor och där du också automatiskt kan få ut påminnelsefakturor om pengarna inte kommer in i tid. I en del program förs fakturauppgifterna automatiskt in i en bokföringsdel.

Men det räcker inte med att du har fakturorna på datorn. Betalda och obetalda fakturor ska du sätta in i datumordning i en pärm som du sedan lämnar till din redovisningskonsult eller revisor.