Åldersgräns för företagare?

Ingela Hemming

Publicerades: 2 november, 2009

Jag är 16 år gammal och vill starta företag. Finns det några åldersgränser för att bli företagare?

Både för att starta AB och egen firma gäller vanligtvis en åldersgräns på 18 år. Dock får man från 16 års ålder registrera en enskild firma om man har tillstånd till detta från förälder eller överförmyndare.

18 år är också den egentliga åldersgränsen för att vara delägare i ett handelsbolag eller kommanditbolag. För dessa bolag gäller också undantaget att den som fyllt 16 år får vara bolagsman om förmyndarna eller överförmyndaren har gett sitt tillstånd.

Personer under 16 år får inte själva vara delägare i handelsbolag eller kommanditbolag. Dock kan föräldrar eller förmyndare vara bolagsman för sitt barns räkning om överförmyndaren i kommunen har gett sitt tillstånd.