Är kapitalförsäkring bra?

Anders Andersson

Publicerades: 1 november, 2013

Ett aktiebolag kan ju ha aktier och fonder antingen i en kapitalförsäkring eller i en vanlig depå. Vilka är för- och nackdelarna och hur gör man i bokföringen?

Den stora fördelen med kapitalförsäkring är att du slipper att bokföra varje köp och försäljning. I balansräkningen tar du bara upp det totala värdet vid räkenskapsårets slut.
I en kapitalförsäkring blir det dock ungefär en halv procent av värdet i avkastningsskatt varje år, alltså även om kurserna går ned. Om du räknar med att fonderna och aktierna ska stiga med mer än två procent per år är kapitalförsäkring bättre än en vanlig depå.
Om du har fonder och aktier som stigit i värde blir det dock 22 procents skatt på vinsten om du flyttar över dem till en kapitalförsäkring, och det är ju en nackdel.