Är SPA-dagen avdragsgill?

Cecilia Ingvarsdotter

Publicerades: 14 september, 2015

Är en spadag på Sturebadet i Stockholm avdragsgill för båda delägarna i ett aktiebolag? Finns det något maxbelopp per år och anställd som företaget får göra avdrag för enklare motion och massage?

Om dagen till stor del består av konferens är den delen avdragsgill i bolaget. Se till så att det framgår på fakturan vad som är konferenskostnad och vad som är spabehandling. Räkna med att spabehandlingen inte kan dras av.

Något exakt maxbelopp för enklare motion finns inte. De ska dock ha ett ”mindre värde” och vara av ”enkelt slag”.  Massage är avdragsgill om den hjälper den anställde att utföra sina arbetsuppgifter, men något maxbelopp finns inte heller för denna. Endast i aktiebolag är motionskostnader och massage avdragsgill.