Är tjänstebil bättre än privatbil?

Anders Andersson

Publicerades: 2 maj, 2009

Jag funderar på att köpa en ny bil, en Passat, ecofuel (biogas) och räknar med en bränslekostnad på 8 kr per mil. Vilket blir bäst, att köpa den privat eller att låta mitt bolag köpa den och ha den som tjänstebil? Bolaget har pengar så att det räcker för att köpa en bil. Hur räknas förmånsvärdet ut?

Vad som är bäst brukar bero på hur många mil man kör i tjänsten och hur mycket man kör privat. Det gäller att räkna noga, och det är inte självklart att tjänstebil är bäst. Men just för en miljöbil, som det här är frågan om, är tjänstebil oftast bättre än privatbil, eftersom förmånsvärdet då är lägre än för andra tjänstebilar.

Hur stort förmånsvärdet blir för en tjänstebil beror dels på bilens pris och dels på hur stor statslåneräntan den 30 november året före inkomståret.

Nu när räntan är låg är därför förmånsvärdet något lägre än tidigare. För 2009 räknas det ut enligt denna formel:

  • 13 567 kr + 11,7 procent av nybilspriset. För bilar dyrare än 321 000 kr blir det ett tillägg för den del av priset som ligger över denna gräns.

Men eftersom bilen du funderar på drivs med biogas sätts förmånsvärdet  ned till 60 procent av vad förmånsvärdet blir för en motsvarande bensindríven bil.

Det är då bättre att ditt bolag leasar den än att bilen köps. Om du kör mer än 300 mil i tjänsten kan nämligen halva momsen dras av, medan den inte är avdragsgill vid ett köp.

Ofta är det bäst att man betalar bensinen privat för en tjänstebil, särskilt om den är bensinsnål. För tjänstemilen skriver du sedan räkning till bolaget med 9:50 kr per mil för bensin och miljöbränsle( 6:50 kr för diesel). Du kan alltså privat ta ut 9:50 kr skattefritt, trots att kostnaden bara blir 8 kr.