Får jag använda aktie­kapitalet?

Kristina Boström

Publicerades: 13 december, 2016

Kan jag använda hela mitt aktiekapital om jag köper ett AB?

Om du köper tillgångar som kommer att finnas kvar i firman är det fritt fram att använda det. Men bara halva kapitalet! När du överskrider det gäller särskilda regler. Då kan du bli personligt ansvarig och i värsta fall tvingas likvidera firman. En rekommendation är att bolagets eget kapital (tillgångar minus skulder) ska vara lika stort som aktiekapitalet, minst.